Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Mimořádná konference

Petr Tuček

    V prvé řadě musím citovat základní usnesení Mimořádné konference LAA ČR ze dne 12.12.1998. Mimořádná konference se usnesla schválit novelu Organizačního řádu LAA ČR a nové znění Volebního řádu valných hromad LAA ČR v roce 2000 ve znění, které je uveřejněno v tomto čísle v plném znění v příloze.


    Pokud máte zájem dozvědět se něco o tom, jak vás, členy LAA ČR zastupovali vaši delegáti z roku 1998, mohu říci, že cca 70% delegátů to vzalo vážně a Mimořádné konference se zúčastnilo. Z 85 zvolených delegátů se dostavilo 62. Avšak při hlasování o konečném znění Organizačního řádu bylo v sále přítomno 43 delegátů, což byla stále nadpoloviční většina, ale mimořádně těsná. Velké části delegátů byla konkrétní práce nad jednotlivými paragrafy Organizačního a volebního řádu minimálně nepříjemná a dokázal bych jmenovat maximálně deset zástupců jednotlivých svazů, kteří měli zájem hlouběji se věnovat celé problematice. Opět se prokázala známá vlastnost nejen našich členů, ale i celého našeho národa:

    Všechno je špatné. Nejšpatnější jsou ti co to vedou. Ať to vedou jak chtějí. A to řešit nebudu. Až bude příležitost, budu "remcat", ale to bude všechno. Jen se příliš nenamočit. Nakonec by po mně někdo chtěl, abych se zamyslel a nebo něco udělal.

    Musím konstatovat, že si nezměrně vážím všech, kteří projevili svůj konkrétní názor či přímo návrh na řešení. Je již jedno zdali s ním souhlasím či ne. Podstatné je, že těmto zhruba deseti delegátům o něco šlo, a že dokázali ostatní přesvědčit. Možná, že číslo deset je přehnané. Spíše bych řekl že šlo o 8 delegátů, kteří se aktivně zúčastnili diskuse o tak závažném dokumentu jako je Organizační řád, základ naší činnosti a orientace.

    Velice dobrou práci odvedla Rada LAA ČR, která znění novely Organizačního řádu navrhla znění novely Organizačního řádu navrhla a doporučila. Kromě několika drobných úprav byla novela přijata. Jsem rád, protože i mně a mým kolegům to umožňuje s čistou hlavou a jasným směrem naplňovat předsevzaté cíle LAA.Warning: require(/_inc/pata.php4): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_01_1.php on line 75

Fatal error: require(): Failed opening required '/_inc/pata.php4' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_01_1.php on line 75