Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Bräuniger AV-Pilot

Standa Hlavinka

    Hned v úvodu už hodně staré recenze na přístroj IQ-Basis padla věta, že se jedná o nejjednodušší variometr firmy Bräuniger. Příchodem přístroje AV-Pilot už to není pravda, pomineme-li ovšem bezdisplejový IQ-Sonic. Jednou větou by se dalo říci, že AV-Pilot je zjednodušenou verzí IQ-Basis.

    LCD zobrazovač přístroje se nijak neliší do displejů řady IQ a poskytuje maximalní množství informací, aniž by bylo nutno sáhnout na některé z tlačítek.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen dvěma tužkovými články (typ AA). Je možno použít všechny typy baterií od alkalických až po nabíjecí NiMH. Prostor pro dvě záložní mikrotužkové baterie (typ AAA) zmizel a hlavní vypínač má tedy pouze dvě polohy - vypnuto a zapnuto. Odběr proudu za provozu kolísá kolem hodnoty 17mA a při akustické signalizaci se vyšplhá ke 20mA, což představuje při plně nabitých NiMH článcích s kapacitou 1800mAh přibližně 90 hodin provozu. Při použití kvalitních alkalických článků může být tato doba až 2x delší. Při vypnutém vypínači odebírá přístroj proud 0.07mA. Není tedy žádný důvod při delší době nepoužívání kvalitní články z přístroje vyjímat.

Výškoměr
    měří dvě nezávislé výšky s přesností 1m. První výška je absolutní (nadmořská), spřažená s tlakem vzduchu, druhá je relativní, vztažená např. k výšce startovací či přistávací plochy. K dispozici je i pět pamětí pro uložení uživatelem nadefinovaných výšek (např. nejpoužívanějších startovišť), takže pak stačí před startem pouze vyvolat obsah příslušné paměti.

Variometr
    zobrazuje velikost stoupání či klesání s maximálním rozlišením 0.1m/s. AV-Pilot měří tři odlišné, různými metodami vypočtené a zobrazované údaje. Analogový variometr zobrazuje naměřené hodnoty pomocí kruhového indikátoru od -8m/s do +8m/s s rozlišením 0.2m a s nastavitelnou setrvačností (rychlostí reakce) od 1s do 3.6s. Digitální variometr je vlastně průměrovacím variometrem s integrační konstantou nastavitelnou v rozmezí 1s až 30s. Měřicí rozsah digitálního variometru je -19.9m/s až +19.9m/s a jeho přesnost je 0.1m/s. Akustický variometr pak indikuje velikost stoupání či klesání speciálními akustickými signály, u kterých je možno nastavit jejich hlasitost ve dvou stupních. Práh nasazení varovného signálu klesání lze pohodlně nastavit od -0.1m/s až po -10m/s, ale práh nasazení akustiky při stoupání nikoliv.

    Tento sedí natvrdo na hodnotě +0.1m/s, úplně stejně jako u všech předchozích typů řady IQ. Lze vybrat i jeden ze dvou odlišných typů zvuku, ovšem pouze pro klesání.

    Jako velice užitečná se může po pár letech používání přístroje ukázat možnost kalibrace variometru, kterou tento přístroj disponuje. Je tedy možno kdykoliv číslicově nastavit přesnou nulu variometru.

Teplotní stabilita
    Tento parametr je jistě velmi důležitý zejména u dražších přístrojů, přesto se nedalo zvědavosti odolat a přístroj byl po nastavení přesné výšky podchlazen o rovných 30°C. Údaj obou výškoměrů ujel o 16 metrů směrem dolů, zatímco nula variometru se vůbec nepohnula. To je výborný výsledek, dokonce lepší než jsme kdysi při testování naměřili u nejdražšího typu IQ-Competiton GPS.

Teploměr
    snímá teplotu okolí ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.


 Bräuniger AV-Pilot Časové funkce měří pouze dva nezávislé časové údaje. Reálný čas určuje aktuální datum a čas. Stopky umožňují měřit časový interval, který uplynul od jejich spuštění. Stopky měří čas s minutovou přesností, ovšem datový údaj neobsahuje letopočet, pouze den a měsíc. A dne 29.2. si s tímto přístrojem nezalétáte. Toto datum AV-Pilot (stejně jako IQ-Basis) prostě nezná.


Paměť
    uchovává údaje o padesáti posledních uskutečněných letech. Zaznamenává se maximální dosažená výška, maximální převýšení, maximální stoupání a klesání, doba trvání letu a datum příslušného letu (samozřejmě bez letopočtu).

    AV-Pilot neumožňuje připojit žádné externí zařízení. Nemá tedy schopnost komunikovat ani s počítačem, ani s GPS, stejně tak nelze připojit ani sondu rychloměru. Přesto normálně pracují funkce s čísly 3, 9 a 10, pomocí kterých je možno nastavovat parametry měření rychlosti dopředného pohybu. Že by někde za nejbližším rohem tedy čekala verze přístroje AV-Pilot s konektorem pro připojení rychlostní sondy ...? Návrat na domovskou stránku