Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 English version

Digifly VL100 Flyer

Standa Hlavinka
 

    I když je typ Flyer základním přístrojem v řadě VL100 firmy Digifly, ve srovnání se základními typy Flytec 4005 a Brauniger AV-Pilot si stojí přece jen svými možnostmi a funkcemi o poznání lépe. I rozměrově je o něco málo menší a stejně jako Flytec 4005 je dodáván s úchytem na nohu ve formě držáku se suchým zipem (u přístroje Brauniger AV-Pilot je nutno držák koupit zvlášť). Navíc se odnímatelná plochá destička o rozměrech 6x4cm na zadní stěně přístroje VL100 Flyer bude po odšroubování křížového šroubu a odejmutí suchého zipu bezpochyby výborně hodit k přichycení přístroje na pultík paraglidisty.

 Digifly VL100 Flyer

Ovládání přístroje
    Bez přehánění se jedná o přístroj, u kterého není ani při prvních pokusech příliš potřeba manuál, i když jsou přiloženy hned dva - anglický a český. Na displeji se totiž vždy přehledně zobrazuje zkratka názvu funkce, kterou právě nastavujeme, takže stačí vědět, že např. "V-up" znamená rychlost stoupání, "V-dn" naopak rychlost klesání, "Alti" představuje nastavení výšky, atd. Samozřejmě těm, kterým angličtina k srdci nepřirostla, se bude český návod hodit, a pak také všem pro objasnění hlubších souvislostí a některých speciálních postupů.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen ze dvou tužkových článků a jeho elektronika je navržena tak, aby bylo možno stejně dobře používat jak alkalické články s napětím 1.5V, tak i nabíjecí NiMH nebo NiCd. Vestavěný digitální voltmetr umí zobrazit souhrnné napětí baterie přímo ve Voltech a zrovna tak i zásobu energie v procentech. Při použití nabíjecích NiMH nebo NiCd článků je třeba tento druhý procentuální údaj brát ale poněkud s rezervou, protože průběh jejich vybíjecích křivek je poněkud odlišný. Každopádně je hranice pro automatické vypnutí přístroje nastavena na 1.9V, což je i z hlediska bezpečného ukončení vybíjení článků NiMH nebo NiCd velice vhodný okamžik.

    Za provozu odebírá přístroj z baterie proud o velikosti 23mA (při trvale znějícím nepřerušovaném tónu 25mA), takže plně nabité NiMH články s kapacitou 2300mAh vydrží přibližně 100 hodin provozu, u kvalitních alkalických článků by se výdrž měla pohybovat zhruba kolem 200 hodin. Indikátor "Low Bat" signalizuje pokles množství energie v článcích na posledních 20 hodin provozu, což pochopitelně platí pouze pro články alkalické. Při použití nabíjecích článků NiMH nebo NiCd není po rozblikání indikátoru nízkého napětí k dispozici posledních 20 hodin provozu ale mnohem méně, ohyb vybíjecí křivky je u nich ve svém závěru totiž strmější.

    Každopádně je třeba si na výměnu článků připravit křížový šroubovák na povolení malého zajišťovacího šroubku a nožík se špičkou na odklopení víčka, které lícuje v zadní stěně přístroje tak přesně, že až dokonale. Už teď živě vidím kutily, kteří si nožíkem okamžitě vyříznou do víčka po straně malé zahloubení, které jim napříště odklopení víčka zjednoduší. Je ale docela možné, že se víčko postupně "ochodí" a bude se po čase vyklápět snadněji.

    Výměnu článků doporučuje výrobce provést během jedné minuty, jinak bude potřeba znovu nastavit datum a čas. U testovaného přístroje ale nevypadl čas ani po 10 minutách od okamžiku vyjmutí článků a úplně stejně to dopadlo i u dalšího kusu, který byl ze zvědavosti okamžitě zbaven napájení taky. Takže není na místě žádný chvat a zbytečně se třesoucí ruce, pěkně v klidu.

Výškoměr
    Přístroj má k dispozici celkem tři nezávisle nastavitelné výškoměry, z nichž dva se dají vynulovat stisknutím jediného tlačítka. Maximální měřitelná výška je 9999 metrů a jednotky výšky je možno samozřejmě přepnout i na stopy (ft). Pro každý výškoměr zvlášť lze nastavit hodnotu referenčního tlaku na hodnotu 300-1200hPa.

Variometr
    Analogový variometr (imitace ručičky) měří rychlost stoupání či klesání v rozsahu +/-12m/s a rychlost jeho reakce lze nastavit. Firma Digifly používá svůj název "IntelliVario", ale obdobu této funkce najdeme i u přístrojů Flytec 4005 a Brauniger AV-Pilot. Jedná se o jakýsi hydraulický tlumič kol automobilu, v tomto případě dokonce s nastavitelnou tuhostí a možností vypnutí tlumicí funkce.

    Digitální variometr pro změnu ukazuje číslicově stoupání nebo klesání v rozsahu +/-25m/s a při nastavení jeho průměrovacího intervalu na hodnotu vyšší než nula (1s-60s) se z něj stává průměrovací variometr, který vypočítává průměrné stoupání za nastavený časový interval.

Akustika
    Při poslechu akustiky přístroje (platí i pro vyšší typy VL100 Runner, Cartesio a Graviter) nedokážu zůstat úplně objektivně nestranný a naprosto subjektivně a hlasitě jásám. Zvuk velice připomíná podařené Alibi, do kterého jsem se kdysi poněkud zamiloval (a možná bych se měl trochu stydět). Takže žádné frekvenční klouzání tónu (mňoukání), ale přesně definovaný kmitočet, měnící se od pípnutí k pípnutí, s proměnnou délkou časové prodlevy mezi jednotlivými pípnutími. Precizní a skvělé!

    Aby toho nebylo málo, lze nastavit způsob modulace tónu, a to na tři různé stupně (0-2). Základní kmitočet se tím posune a současně i progresivita jeho změn. Takže věta, kterou jsem napsal kdysi v roce 1998 v recenzi přístroje Alibi: "I totální sračky se dají točit s jistým požitkem, tedy alespoň zvukovým", tady platí dvojnásob. Hlasitost akustiky je možno samozřejmě nastavit na dva různé stupně a nebo akustiku úplně vypnout. Práh nasazení akustiky lze nezávisle nastavit jak pro klesání, tak i pro stoupání a teď pozor - od nuly! Piloti, kteří létají hlavně podle sluchu a na displej koukají velice málo, tak mají možnost po nastavení prahu na rovnou nulu uslyšet nalétnutí do oblasti s nulovým opadáním. Je tam totiž ve skutečnosti stoupák, jehož vertikální rychlost je rovna opadání křídla v klidném prostředí. Podrobně bude tento jev rozebrán v následující recenzi přístroje VL100 Runner, který dokáže mimo jiné vyhodnotit skutečné stoupání (nebo klesání) okolní masy vzduchu, navíc nezávisle na dopředné rychlosti letu (pochopitelně musí být k přístroji připojena rychlostní sonda).

Teplotní stabilita
    Zvědavosti se nedalo odolat a stejně jako kdysi AV-Pilot, byl tentokrát i VL100 Flyer podchlazen o rovných 30°C. Údaje všech tří výškoměrů naprosto shodně ujely o 16 metrů směrem dolů, zatímco nula variometru se vůbec nepohnula. To je zatím nejlepší teplotní stabilita, jaká byla u námi recenzovaných přístrojů naměřena.

Měření času
    Kromě hodin reálného času s datumem v kompletním tvaru (den, měsíc i rok) má přístroj i stopky, které je možno spouštět ručně nebo automaticky v závislosti na nastavení přístroje, jak bude vysvětleno později v kapitole "Paměť letových údajů". Škodolibý pokus nastavit nepřípustný datum (30.2. nebo 31.9.) dopadl neúspěšně, přístroj se nenechal ošálit.

Teploměr
    Na displeji lze vyvolat funkci teploměru (trvalé zobrazení), který měří teplotu v jednotkách °C nebo °F.

Barometr
    Stejně jako údaj teploměru může být na jeho místě trvale zobrazen údaj o naměřeném okolním tlaku v hPa. Údaj barometru lze kalibrovat.

Jak kalibrovat barometr
    K přesnému seřízení barometru je nejlépe se přemístit na bod o známé nadmořské výšce (např. kóta na mapě) a současně znát aktuální atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře (např. od pana Zákopčaníka z televizního vysílání). Tuto hodnotu tlaku zadáme do parametru "PRS1" a kalibrační parametr "Kbar" (rozlišení 0.1hPa) nastavíme na takovou hodnotu, aby výškoměr "Alt1" ukazoval správnou nadmořskou výšku našeho bodu. Pro rychlejší nastavení si stačí uvědomit, že změna kalibračního parametru o +10 jednotek (+1hPa) odpovídá změně výšky asi -8 metrů.

Rychloměr
    Po připojení rychloměrné sondy (není součástí balení) je možno na displeji přístroje odečítat rychlost letu až do maximální rychlosti 150km/h. Současně lze nastavit práh rychlosti, pod kterým se začne ozývat a také zobrazovat varovný signál (přetažení, pádová rychlost). Údaj rychloměru je možno navíc kalibrovat, což může být užitečné v případě, že vrtulka sondy není umístěná ve volném prostoru, ale v místě zrychleného či zpomaleného obtékání (postroj paraglidisty, trapézka rogala, atd.).

Kompenzace knipl-termiky
    Přitažení kniplu ve větroni, přibrždění vrchlíku a nebo odtlačení hrazdy rogala je příčinou stoupání za cenu snížení rychlosti. Výsledkem je pochopitelně reakce běžného variometru na toto "netermické" stoupání, které ale dokáže přístroj Flyer eliminovat, má-li samozřejmě připojenou rychlostní sondu a tím pádem i přesnou informaci o změně rychlosti letu. Stačí nastavit kompenzační parametr na potřebnou hodnotu (např. pro rogalistu vychází kolem 65). Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené snížením rychlosti letu.

Paměť letových údajů
    Přístroj je schopen zaznamenat údaje ze 100 posledních letů. Zaznamenávanými údaji jsou: maximální a minimální výška, maximální stoupání a maximální klesání, maximální a minimální rychlost (pokud je připojena rychlostní sonda), součet nastoupaných výšek během letu, doba letu, datum a čas startu.

    Velice zdařile je u tohoto přístroje vyřešen způsob spuštění záznamu údajů do paměti (platí pro nový firmware verze 7.1). V menu je možno zvolit, jestli bude přístroj považovat za okamžik startu záznamu buďto zapnutí přístroje nebo ruční stisk příslušné klávesy a nebo rozpozná start sám podle změny výšky během určitého času. Výrobní nastavení této třetí možnosti je 2m během 4s, ale i tyto dva parametry si může pilot sám změnit na jiné. Obzvláště pak ten, který těsně před startem obvykle ještě peláší do lesa s toaletním papírem v pravé ruce a už zapnutým variometrem v levé.

Připojení k PC
    Pomocí sériového kabelu (není součástí balení) může přístroj komunikovat s počítačem (přístroje Flytec 4005 ani Brauniger AV-Pilot tuto možnost nemají). Software pro komunikaci je k dispozici na internetu na stránkách výrobce ke stažení zdarma. Stejně tak i nové verze firmware jak pro VL100 Flyer, tak i pro další přístroje řady VL100, které disponují rozsáhlejšími možnostmi a vyššími funkcemi, včetně elektronického kompasu, výstupu dat v reálném čase pro PDA nebo možnosti propojení s přístrojem GPS a uchovávání trojrozměrného záznamu trasy (Tracklog) o délce až 14000 bodů (Graviter dokonce 18000 bodů). Porovnání vlastností jednotlivých typů variometrů řady VL100 je přehledně uvedeno v této tabulce.

    Protože je ale zmiňovaný software určen především pro stažení záznamu letu (2D nebo 3D Logger) a přístroj VL100 Flyer má pouze paměť maximálních hodnot absolvovaných letů, je mnohem vhodnější použít pro stažení letových údajů z paměti přístroje a pro práci s nimi program s názvem Digifly Reader. Jedná se o Demo-verzi, která je omezena maximálním počtem 10 stažených letů. Plnou verzi, která umožňuje export stažených dat do formátu TXT a XLS, je možno objednat na SkyFly shopu za cenu cca 400 Kč.

 Digifly Reader


Závěr
    I když firma Digifly funguje už od roku 1989, její přístroje se na našich kopcích začínají rychle objevovat teprve až posledních pár let. Přitom z hlediska funkcí i užitných vlastností např. Digifly VL100 Flyer jednoznačně převyšuje oba základní přístroje Flytec 4005 i Brauniger AV-Pilot. Také jeho cena je díky nejnovějším použitým technologiím výrazně nižší. Je ale dost dobře možné, že jenom chyběla jakási osvěta mezi piloty a snad i podrobný rozbor jejich vlastností.


Pokud sháníte český manuál k přístroji, nahlédněte na tuto stránku.

 Návrat na domovskou stránku