Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Garmin GPS 45XL

Standa Hlavinka

    Kapesní družicový navigační přístroj Garmin GPS 45XL s vnější, odnímatelnou anténou váží asi 280g a jeho rozměry jsou 15x5x3cm. Plochý LCD zobrazovač má rozměry 55x38mm a přístroj dokáže přijímat signály z osmi družic navigačního systému současně.

 Garmin 45XL Napájení a spotřeba
    Přístroj lze napájet z externího zdroje o napětí 10 až 40V, tedy např. z palubní napájecí sítě automobilu a nebo interně vloženými čtyřmi tužkovými články. Výběru napájecích článků je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Přístroj totiž odebírá za provozu proud asi 120mA. Plně nabité NiMH články s kapacitou 1100mAh vydrží tedy napájet přístroj asi 9 hodin, v úsporném režimu (battery save mode) nejvýše 10 hodin. Výrobce udává až 20 hodin provozu, ovšem s alkalickými články, což zhruba odpovídá naměřeným hodnotám. Ve vypnutém stavu teče do přístroje zanedbatelných 0.08mA, takže nemá význam vyjímat baterie při delší době nepoužívání přístroje, nehledě na to, že po několika hodinách po vyjmutí článků (po více než 10 hodinách) dojde k vymazání paměti přístroje.

Anténa
    Vnější 7cm dlouhá anténa je připevněna otočným kloubem a je možno tedy nastavit její optimální polohu v kterékoliv situaci. Po odejmutí antény dojde k obnažení koaxiálního BNC konektoru, kterého lze s výhodou využít k připojení koaxiálního kabelu s impedancí 50 Ohmů, vedoucího např. k anténě na střeše automobilu.

Welcome page
    Po zapnutí přístroje je zobrazena na několik sekund "Uvítací stránka", na které je zobrazen typ přístroje a verze jeho software.

Status page
    "Stavová stránka" obsahuje údaje o režimu přístroje, velikosti předpokládané chyby zaměření v metrech, stavu baterií v přístroji, rozmístění viditelných družic nad obzorem a intenzitě signálu každé z nich. Signál ze tří až čtyř družic již postačí k dostatečně přesnému zaměření polohy přístroje.

Position page
    "Poziční stránka" již zobrazuje údaje o přesné poloze přístroje, přibližné nadmořské výšce a rovněž přesný čas. Údaje se aktualizují každou sekundu. V případě, že se přístroj pohybuje, lze na této stránce zjistit rychlost tohoto pohybu (max. 166km/h) a jeho azimut. Po vynulování počítadla "Trip" lze přesně odečítat vzdálenost, kterou jsme již s přístrojem (třeba i cik-cak od pangejtu k pangejtu) urazili. Azimut je zobrazen nejen číselnou hodnotou (např. 230°), ale i kompasem, podobným kompasu z palubní desky letadla. K přesnému určení světových stran se však mnohem lépe hodí úplně jiná stránka.

Map page
    "Mapová stránka" zakresluje v dolní třetině zobrazovače bod, který představuje aktuální pozici. Při pohybu přístroje zůstává tento bod stále na svém místě, ovšem pohybuje se mapa v jeho okolí i s eventuelními okolními body. Měřítko mapy lze měnit od 0.5km až do 600km, rovněž lze zapnout i zobrazení soustředných kružnic se středem v bodě s aktuální pozicí. Takto lze např. letět podle mapy a odhadovat vzdálenosti k okolním cílům. Při zapnutí panoramatického zobrazení lze mapou pohybovat ve všech směrech ručně, aniž bychom se vůbec hnuli z místa. Lze tak např. prozkoumávat terén daleko před sebou či za sebou.

    Při pohybu přístroje je v dolní části mapy zobrazována rychlost pohybu vůči zemi a jeho azimut. V případě aktivované trasy ("Route") či při zapnuté funkci "Goto" je zde rovněž zobrazena vzdálenost a úhel, pod kterým se daný cíl nachází.

Navigation page
    "Navigační stránka" představuje pro pilota jistě jednu z nejužitečnějších stránek vůbec. Při aktivované trase ("Route") či při zapnuté funkci "Goto" nás totiž zcela neomylně navádí na daný bod, jehož název je zobrazen nad jakousi perspektivně se v dálce zužující dálnicí ("Highway") se středovou čarou a stupnicí odchylky vlevo i vpravo.

    Měřítko stupnice odchylky lze nastavit od 250m do 5km vlevo i vpravo. V případě, že se nepohybujeme přímo na daný bod (cíl), dálnice se všelijak kroutí a uhýbá. Nutí nás tím měnit kurs tak, abychom se dostali opět na ideální spojnici a mířili přímo k cíli. Pro jedince s omezenou představivostí je pod dálnicí dokonce zobrazena docela obyčejná šipka, která ukazuje směr, kam je třeba zabočit. Ukazuje-li šipka nedej Bože zpět, je třeba se tedy otočit a vrátit. Přiblížení se k cíli je navíc indikováno i akusticky. Na navigační stránce je ještě k vidění vzdálenost a úhel, pod kterým se daný cíl nachází, stejně jako rychlost a azimut našeho pohybu.

    Velmi užitečnými údaji jsou rychlost, jakou se k danému cíli blížíme (nemíříme-li totiž přímo na cíl, liší se tato rychlost od rychlosti pohybu vůči zemi) a vypočtená doba, za kterou bude touto rychlostí cíle dosaženo, bude-li ho vůbec kdy dosaženo. V případě, že se totiž od cíle začneme vzdalovat, zmizí údaj o vypočtené době a rychlost, jakou se k cíli blížíme, se změní v zápornou.

    Pěknou a velmi potřebnou funkcí je přepnutí navigační stránky z polohy "Dálnice" ("Highway") do polohy "Kompas" ("Compass"). Zobrazení dálnice je nahrazeno růžicí kompasu se střelkou, ukazující směr na cíl. Tato funkce je velmi užitečná např. v situaci, kdy se ocitnete v neznámém terénu (na neznámém startovišti) a potřebujete určit světové strany. Stačí vyvolat pohyb přístroje (deset rychlých kroků přímým směrem), růžice kompasu se nastaví do správné polohy a nemusíte zoufale hledat Polárku ani zkoumat lišejník na okolní flóře.

Menu page
    "Menu stránka" je vlastně poslední základní stránkou, ovšem rozhodně nejbohatěji rozvětvenou. Lze na ní zobrazit 9 bodů, nejbližších naší aktuální pozici, včetně vzdáleností a úhlů, pod kterými se dané body nacházejí. Lze zobrazit a editovat seznam veškerých bodů v paměti (max. 250) nebo přidávat body nové. K zadání nového bodu přitom nemusíme znát ani jeho souřadnice. Stačí zadat úhel a vzdálenost k bodu již dříve zadanému a přístroj dopočítá souřadnice sám. Stiskem tlačítka "Mark" lze kdykoliv zadat do paměti nový bod, který představuje naši aktuální pozici.

    "Routes" ("Trasy") jsou v podstatě paměťová místa (max. 20), do kterých lze uložit až po 40 bodech, které takto vytvoří jakousi trasu. Po aktivaci této trasy nás přístroj navádí od prvníhoho bodu trasy k poslednímu, přičemž dodržuje jejich pořadí. Kdykoliv po cestě (nejlépe v cíli) lze trasu obrátit (invertovat) a přístroj nás naviguje v obráceném pořadí bodů zpět.

    Pěknou funkcí je výpočet úhlu a vzdálenosti od jednoho (počátečního) bodu ke druhému (cílovému). Přitom je okamžitě vypočten přesný čas východu a západu slunce v cílovém bodě.

    Poslední čtyři funkce umožňují nastavovat většinu parametrů přístroje - kontrast zobrazovače, délku intervalu podsvícení zobrazovače, časový posuv vůči UTC, formát zobrazení souřadnic, měrné jednotky, orientaci mapové stránky (sever nahoře, směr pohybu nahoře) a typ komunikačního rozhraní. Přístroj může předávat a číst údaje z jiného přístroje (GPS, variometr) nebo počítače prostřednictvím sériového portu.

Track log
    Funkce "Záznam cesty" umožňuje nastavit časový interval (např. 30s), ve kterém jsou do separátní paměti postupně ukládány souřadnice všech bodů naší cesty (max. 768) a po aktivaci funkce "Track back" nás přístroj vede po jednotlivých automaticky zaznamenaných bodech zpět.

Man over board (MOB)
    Nádherná funkce "Muž přes palubu" kombinuje vlastně dvě funkce do jediného stisku tlačítka. Vypadne-li nám náhodou např. z letadla vysoko nad neznámým terénem nějaký předmět, který sice k životu nezbytně nutně nepotřebujeme, ale na druhé straně bychom o něj neradi přišli (např. vlastní manželka), hbitým vyvoláním funkce "MOB" aktivujeme jednak zápis aktuální pozice do paměti a současně funkci "Goto", která přepne přístroj do navigačního režimu, který nás dovede zpět na místo, nad kterým k prudké manželské hádce došlo. Funkce "MOB" se bohužel stává zcela nepoužitelnou v situaci, kdy vypadnutým předmětem je Garmin 45XL samotný. Návrat na domovskou stránku