Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Garmin GPS 72

Standa Hlavinka

    Mezi typovou řadu přístrojů GPS 12 a GPS 76 je svými vlastnostmi posazen GPS 72. Mnohem více se však podobá právě řadě GPS 76, proto bude přesnější nazvat jej zjednodušenou verzí GPS 76 s hrubozrnějším displejem (160x120 pixelů oproti 240x180). Rozměry přístroje GPS 72 jsou 157x69x30mm a hmotnost 225g. Kromě angličtiny nabízí menu přístroje ještě dalších 6 jazyků, mezi kterými sice češtinu nenajdeme, ale je možné ji při objednávce nového přístroje na požádání zdarma nahrát.


 Garmin GPS 72


Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen stejně jako řada GPS 76 dvěma tužkovými články a za normálního provozu (údaje obnovovány každou sekundu) do něj teče proud o velikosti 109mA. Nabíjecí články s kapacitou 1800mAh tak mohou vydržet zhruba 16 až 17 hodin nepřetržitého provozu. Použitím kvalitních alkalických článků je možno hodnoty výdrže ještě prodloužit. Pozor na podsvícení displeje, při jeho aktivaci vzroste spotřeba až na 160mA, tedy o téměř 50%. Přepnutím přístroje do režimu "Battery Save" lze spotřebu za provozu snížit, ovšem údaje jsou pak obnovovány pouze každých 5 sekund, což může vadit při vyšších rychlostech pohybu (za letu, při jízdě v autě, atd.). Úplně vypnutý přístroj pak odebírá z článků proud o velikosti pouze 0.05mA, takže nemá význam vyjímat kvalitní články z přístroje při delší době jeho nepoužívání.

    Vestavěný lithiový akumulátor napájí hodiny reálného času i při vyjmutých tužkových článcích a jeho životnost je podle údajů výrobce 10 let. Neznamená to ovšem, že přístroj může být bez článků několik roků, aniž by došlo k výpadku hodin. Akumulátor se z tužkových článků (nebo z vnějšího zdroje) neustále dobíjí a jeho kapacita se vyčerpá přibližně za 3 měsíce po trvalém vyjmutí článků z přístroje. Pak teprve dojde k výpadku hodin, nikoliv ale k vymazání paměti s uživatelskými daty a uživatelským nastavením.

    Pozor - podobně jako u nedávno testovaného přístroje GPS MAP 76S jsou napájecí obvody i tohoto přístroje poměrně citlivé na velikost napájecího napětí, proto je vhodnější používat alkalické tužkové články s napětím 1.5V (nejlépe nabíjecí).

Ovládání přístroje
    Propracovaný a osvědčený systém je použit i v tomto přístroji. Díky přehlednému "windowsovskému" menu systému je ovládání naprosto logické, přehledné a snadné. Navíc neznalým anglické terminologie vše usnadní čeština, se kterou lze nový přístroj na požádání dodat.

Uživatelské nastavení přístroje
    Většina zobrazovaných stránek je plně uživatelsky konfigurovatelná, což znamená, že uživatel si sám může nastavit, jaké údaje budou na dané stránce zobrazovány, přesněji řečeno, může vybírat ze všech údajů, které k dané stránce přísluší. Např. na stránce mapové je možno vybrat do číselných polí (jejich počet a velikost je možno nastavit) kterýkoliv z 27 možných údajů (u GPS MAP 76S celkem 44), např. okamžitá rychlost, průměrná rychlost, nadmořská výška, vertikální rychlost (stoupání, klesání), směr pohybu, čas do cíle, čas v cíli, vzdálenost do cíle, atd. Kdykoliv je možno se jednoduše vrátit k původnímu nastavení výrobce, což se může ukázat jako velice užitečné při eventuelním "zabřednutí". Ke každé stránce přísluší její vlastní menu, kterým lze ovládat funkce stránky nebo měnit její vzhled.

Uživatelem zadané body
    Maximální počet uživatelsky zadaných bodů je 500, přičemž název bodu může mít až 10 znaků, poznámka k němu pak 16 znaků. Každý bod je zobrazen pomocí přiřazeného grafického symbolu, který může mít popisný význam (vysoká věž, telefonní budka, golfové hřiště, stadion, restaurace, WC, sprcha, atd.). Symbolů je k dispozici stejně jako u GPS 76 celkem 88. Dalším údajem, který se s daným bodem ukládá do paměti, je kromě jeho názvu, poznámky, grafického symbolu a zeměpisných souřadnic ještě jeho nadmořská výška, event. hloubka.

    Nový bod lze zadávat více způsoby - uložením aktuální pozice, ručním zadáním souřadnic nebo uvedením vzdálenosti a azimutu od bodu již zadaného.


Interní databáze bodů a volná paměť
    I když tento přístroj není mapový, nechybí mu ani mapová stránka. Najdeme na ní ovšem pouze velká města (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, atd.), majáky, signalizační světla a bóje, popř. uživatelem zadané body. Do volné paměti s kapacitou 1MB je možno nahrávat další body (nikoliv mapy), např. databázi bodů zájmu (Points of Interest) z CD edice MapSource nebo bodovou leteckou databázi, která je volně ke stažení zde (153kB).


Navigační dálnice (Highway)
    Pro udržení správného směru pohybu k cíli slouží konfigurovatelná stránka s navigační dálnicí, na které lze aktivovat zobrazení spousty dalších důležitých údajů od rychlosti přes např. čas či vzdálenost zbývající do dalšího cíle až po stranovou odchylku od správného kurzu. V přístroji ovšem nenalezneme (stejně jako v GPS 76) všem pilotům dobře známý HSI (Horizontal Situation Indicator), který je použit např. v přístroji Garmin GPS III Pilot.


Trasy (Routes)
    Z libovolných bodů v přístroji obsažených je možno sestavovat trasy. Nezáleží přitom, jestli se jedná o bod z interní databáze či ze skupiny uživatelem zadaných bodů. Přístroj je schopen uchovávat v paměti maximálně 50 tras, přičemž každá trasa může obsahovat nejvýše 50 bodů. Po aktivaci příslušné trasy pak přístroj neomylně naviguje postupně od prvního bodu trasy až k poslednímu a samozřejmě je možno stiskem tlačítka kdykoliv trasu obrátit v opačnou.


Záznam prošlé cesty (Track log)
    Známý "Záznam prošlé cesty" může obsahovat až 2048 automaticky zaznamenaných pozic (souřadnic bodů a časů), přičemž je možno nastavit buď velikost časového intervalu mezi ukládáním jednotlivých bodů (vhodné pro létání) nebo velikost vzdálenosti mezi body (vhodné pro často odpočívajícího turistu). Tyto záznamy cest lze v maximálním počtu 10 také uchovat v paměti pro pozdější využití. Do paměti uložená cesta je však zkomprimována na přibližně desetinu jen těch nejvýznamějších bodů a pochopitelně taky něco "ukrojí" z maximální kapacity pro další záznamy prošlých cest.

    Velmi důležitá je zejména pro závodní piloty možnost nastavit reakci přístroje na situaci, kdy je právě zaznamenán maximální počet bodů prošlé cesty (zaplněná paměť). Je možno volit mezi automatickým umazáváním časově nejstarších bodů (průšvih pro závodního pilota, jako první se smaže start), automatickým vypouštěním některých méně významných bodů trasy (podobný průšvih, obvykle pak chybí právě otočný bod) a zastavením dalšího záznamu při zaplnění paměti "Stop When Full" (tady konečně závodní pilot hlasitě jásá).


Trasový počítač
    Pomocí funkce "Trip Computer" je možno velmi přesně sledovat zajímavé údaje o našem právě probíhajícím letu či výletu, např. naměřenou vzdálenost, naměřený čas, okamžitou rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, vertikální rychlost, směr pohybu, výšku, čas zbývající do cíle, vzdálenost k cíli, atd. Kterýkoliv z údajů je možno nezávisle na ostatních kdykoliv vynulovat.


Proximity Waypoints
    Velice užitečnou funkcí je možnost nadefinování kružnic o libovolných poloměrech kolem max. 10 různých bodů, přičemž přístroj upozorní na přiblížení se k danému bodu na tuto nastavenou vzdálenost. Závodní pilot okamžitě tuší, že už nebude létat až nad otočné body, ale po protnutí kružnice směrem dovnitř si to rovnou namíří na další otočňák. Nadefinované kružnice se pochopitelně nesmějí protínat, přístroj by byl v místě jejich průniku bezradný. Taková situace ale na závodech jistě nenastane.


Komunikační rozhraní
    Přes čtyřpinový konektor na zadní stěně přístroje je možno kabelem (není součástí dodávky) spojit GPS s počítačem přes sériové rozhraní. Po dokoupení dalších kabelů můžeme napájet přístroj z 12V palubní sítě v automobilu nebo propojit dva přístroje mezi sebou. Konektor je kulatý a tedy kompatibilní mezi všemi modely řady GPS 38, 45, II, III, 12XL a MAP, 76, atd. Nelze jej ale použít na přístroje řady eTrex ani eMap. Rozsah externího napájecího napětí se může pohybovat v rozmezí 8 až 35V.

    A na závěr opět už tradiční nedokumentovaná možnost. Zapneme-li přístroj za současného držení klávesy "Enter", naskočí servisní stránka se zajímavými údaji (verze software, napětí baterie, doba od posledního resetu, frekvence, teplota, atd.). Je možno také provést test displeje a funkčnosti všech kláves.


 Návrat na domovskou stránku