Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Magellan GPS 315

Vladimír Štádler
Přístroj včetně popisu poskytla firma  Navigace GPS  ing. Vladimíra Štádlera se sídlem v Praze.
Poznatky z testování přístroje v závěru článku připojila redakce SkyFly serveru.

    Úvodem mi dovolte malé představení. Jsem bývalý 1 palubní důstojník s praxí 17 let na nejrůznějších plavidlech. Jsem si plně vědom odpovědnosti za databáze, které naše firma s těmito přístroji nabízí. Protože nejsem letec, velmi pečlivě konzultuji veškeré kroky, které podnikám, s odborníky. Uvědomuji si, že ve vzduchu se chyby napravují zřejmě daleko obtížněji, než na moři, které dobře znám. Jako navigátor si dovolím citovat slova, která najdete v manuálech firmy Magellan: "GPS je jednou z forem navigace - používejte dobrý úsudek."

    Rád bych Vám představil model Magellan GPS 315, který patří mezi špičkové ve své kategorii. Pevně věříme, že díky specializované letecké databázi se stane oblíbený i mezi letci. Představený model má kromě běžné uživatelské databáze 500 bodů navíc 19820 vnitřní databáze, kterou lze snadno s výhodou modifikovat pro letecké i jiné účely.

    Vyvinuli jsme specializovanou databázi kategorií bodů pro letce. Jsme si vědomi, že GPS jiných značek s leteckými databázemi někteří již vlastníte. Dovolte, abych ovšem upozornil na zcela nové možnosti, které zde nabízíme. Naše databáze kromě všeobecně používaných kategorií bodů zájmu může být kdykoliv operativně modifikována na vaše přání. Budeme ji udržovat aktuální, upgrade bude dělán v periodách, které navrhnete. Bude-li mít některý klub specielní přání, vytvoříme pro něj třeba i zcela novou kategorii bodů, klidně i mimo území ČR.

Co přinášíme pro začátek?
    V GPS 315 najdete okolo 4000 obcí v ČR již nadefinovaných firmou Magellan. Naše zdokonalení:

  • 4177 kostelů rozesetých po celé ČR.
  • celkem 95 letišť včetně stanic letecké záchranná služby. U každého letiště je v poznámce ICAO značka, volací frekvence, nadmořská výška letiště, povrch letiště, jeho druh a volací znak, u záchranné služby i telefonní číslo.

  • kóty s udáním nadmořské výšky. (Pro testovací účely několik stovek kót okolo Ostravy, jižně potom až k Frýdlantu a Frenštátu.)

  • vodních plochy.

    U posledních dvou kategorií přiznáváme, že byly vytvořeny prozatím pro oblast Ostravska, tak aby mohla být GPS 315 testována. Víme, že k vašim bodům zájmu patří zakázané prostory a mnoho dalšího. Zařadíme ihned, jakmile získáme potřebné podklady. Vedeme potřebná jednání.

    Aby nedošlo k přehlcení displeje, je možno pro jednotlivé kategorie bodů individuelně nastavit jejich zobrazování, eventuelně zobrazení některé kategorie zcela vypnout. GPS 315 můžete s výhodou použít i mimo letadlo, neboť dále obsahuje databázi dálničních nadjezdů celé ČR, turistické rozcestníky, hraniční přechody, turistické zajímavosti atd.

    Omezení jsou zde pouze dvě. Celkem lze natáhnout do GPS 315 maximálně 19820 bodů, v maximálně 10 kategoriích. Pokud pojedete k moři, změníte si databázi tohoto přístroje klidně na námořní. Všechny výše popsané možnosti poskytuje CD DataSend, na kterém najdete celkem 500000 bodů v 35 kategoriích, rozesetých po celém světě. Databáze je specializovaná na Evropu. Sami si můžete nadefinovat území zájmu a natáhnout do databáze body, které potřebujete. K originálnímu CD existuje naše firemní disketa se zmíněnou rozšířenou databází pro ČR. Zde bohužel vznikl problém. V ČR se vyskytli GPS piráti, kteří se snaží ukrást, co se dá a dále prodávat naše produkty za "to co opravdu stojí". Snadno je poznáte. Na svých internetových stránkách používají češtinu, která ihned upoutá pozornost. Na omezenou dobu nebudeme bohužel moci zmíněnou disketu přibalovat ke každému CD DataSend, jak jsme původně měli v úmyslu. Tuto poskytneme pouze našim obchodníkům a letištím. Jakmile se s problémem vypořádáme, data budou pro naše zákazníky volně dostupná.

    Jediné, co s vnitřní databází nemůžete provést, je přidat na disketu další body. Tuto práci rádi vykonáme my. Můžete nám například předat body z uživatelské databáze, dále lze předat papírovou mapu se zaznačenými body nebo body dodat v textovém souboru. Možností je mnoho. Zde bude vždy záležet na domluvě.

    Body by měly být trvalejšího, všeobecného charakteru a sloužit skupině, aby se práce vyplatila.

 Magellan 315

    GPS 315 je malá lehounká krabička, která se pohodlně vejde do kapsy od bundy. Je napájena dvěma tužkovými bateriemi s možností vnějšího napájení 9-16 volt. Zde bych si dovolil krátce zmínit výhody a nevýhody použití pouze dvou baterií namísto obvyklých 4 kusů. Je nutno počítat s cca poloviční dobou práce, než u jiných GPS se 4 bateriemi. Doporučuji NiMH baterie alespoň 1300mAh. Přístroj bude při teplotě okolo 20°C pracovat kolem 7.5 hodiny. Celou problematiku řeším na www.navigacegps.cz, části "Zvěsti" říjen 99. Tímto zároveň přijměte pozvání. Zde se o GPS 315 a všech Magellanech dozvíte všeobecné technické údaje. Zvěsti jsou naším měsíčníkem zpráv a zajímavostí ze světa GPS.

    Velmi rád bych vás upozornil na jednu zajímavou funkci typickou pro Magellany. Na plotteru můžete zobrazit vektor Vašeho pohybu. Tento je nastavitelný. Představuje dráhu, kterou urazíte za nastavený čas, pokud budete udržovat kurs. Jinými slovy, vidíte na plotteru, kde budete za x minut. Věřím, že tato funkce bude pro letce velmi užitečná. Kromě plotteru můžete volit z dalších 6 navigačních displejů, které jsou obdobně řešeny jako u jiných GPS.

    U přístrojů Magellan všeobecně je obrovské pole působnosti v nastavení zobrazení jak plotteru, tak i jiných displejů. Zobrazování jednotlivých kategorií bodů lze individuelně nastavit, pokud danou kategorii nechceme zobrazovat vůbec, lze ji vypnout. Na jednotlivých displejích lze nastavit zobrazování pouze těch údajů, které potřebujeme. Pokud některý z displejů nepotřebujeme zcela, lze jej vypnout. Osobně takové možnosti velmi oceňuji, nedochází k přehlcování uživatele údaji, o které nestojí.

    Je nutno zdůraznit vynikající citlivost tohoto přístroje a schopnost určit polohu i v komplikovaných terénních podmínkách. Občas si dělám legraci - je těžké tento přístroj odtrhnout od talíře. Magellan nevybavil GPS 315 přípojkou na externí anténu. Samozřejmě by to nebylo pro některá použití na škodu. Pokud ovšem přístroj umístíte v pilotní kabině, nebo v autě, problém s příjmem určitě mít nebudete.

    Přijímače Magellan dnes již plně spolupracují s oblíbenými mapami edice Geobáze i pro přenos bodů a tracku. Můžeme vám dále nabídnout software MapSite, pro který máme mnoho dalších map. Pomocí tohoto software si snadno zhotovíte mapy jakéhokoliv území sami a budete si přenášet body z GPS tam a zpět, nebo plánovat cesty, které snadno přetáhnete do GPS. Z Internetu si lze stáhnout profil prakticky celé zeměkoule a mapy vyrábět trojrozměrné. Můžete třeba vyzkoušet naše partnery www.stellarnav.com, část DTED - Digital Terrain Elevation Data. S rozbalením stažených souborů vám pomůžeme.


 
Poznámky redakce

Standa Hlavinka

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen pouze 2 tužkovými bateriemi nebo externím zdrojem o napětí 9-16V a o jeho spotřebě či příkonu oba manuály, český i anglický, bohužel zarytě mlčí. Pouze v závěrečné kapitole, věnované často se vyskytujícím otázkách, najdeme zmínku o 15 hodinách provozu při použití alkalických baterií, v českém manuálu v téže kapitole dokonce o 30 hodinách. Nižší napájecí napětí a rozporuplný obsah obou manuálů pochopitelně ještě více podnítily naši zvědavost a pustili jsme se tedy do měření.

    Vypnutý přístroj odebírá z článků proud o velikosti 0.164mA, což je výborná hodnota a o kvalitní alkalické baterie tedy není třeba mít ani při delším nepoužívání přístroje vůbec žádné obavy. Po zapnutí přístroje do normálního režimu (údaje obnovovány každou sekundu) nastává ovšem dramatická změna. Odběr proudu kolísá mezi 150-160mA a při zapnutí osvětlení zobrazovače na plný jas vyletí dokonce až na hodnotu přes 200mA. Rozpor mezi 15 nebo 30 hodinami provozu lze tedy vyřešit jakýmsi smírem - pravda bude zřejmě někde uprostřed a výdrž alkalických článků bude hodně záviset na jejich kvalitě. Nabíjecí NiMH články s kapacitou 1100mAh však rozhodně nevydrží déle než 7 hodin provozu, a to pouze v případě, že si nebudeme přístrojem např. v noci ve stanu svítit.

Uživatelské a neuživatelské body
    Přístroj je schopen pojmout 500 uživatelem zadaných bodů, přičemž množství informací, které se spolu s každým bodem do paměti přístroje ukládají, je skutečně obdivuhodné. Název bodu je jako obvykle šestiznakový a spolu s ním se zaznamenává datum a čas vložení bodu, popis bodu (20 znaků), nadmořská výška a jedna z 20 ikonek, kterou lze každému bodu přiřadit. Zobrazovaný seznam bodů lze pak řadit nejen podle abecedy, ale např. právě podle ikonek nebo dokonce podle vzdálenosti od aktuální pozice.

    Posledně jmenovaná možnost tedy dovoluje zobrazit seznam bodů, seřazený od těch nejbližších až po ty nejvzdálenější. Uživatelské body lze sestavit do 20 různých tras (routes), přičemž každá trasa může obsahovat až 30 uživatelských bodů.

    Neuživatelské body naopak nemohou být uživatelem ani editovány ani mazány. Je možno je pouze softwarovým načtením přes komunikační rozhraní přepsat body novými. Jejich maximální počet kupodivu nezávisí na množství údajů, které jsou k danému bodu přiřazeny a paměť přístroje jich pojme téměř dvacet tisíc (19820). Pro testovací účely jsme obdrželi přístroj na naše přání doslova nacpaný k prasknutí spoustou českých letišť včetně volacích frekvencí, druhů povrchů jejich přistávacích drah atd., hromadou souřadnic měst a vesnic, dálničních křižovatek a dokonce souřadnicemi kostelů v jednotlivých obcích.

Některé další poznámky
    Vzhled většiny obrazovek s údaji je možno uživatelsky měnit tak, aby druh zobrazených údajů na té které stránce vyhovoval jeho potřebám. Tedy stejně, jako u již dříve testovaného přístroje Garmin GPS III - Pilot. Poněkud neobvylý nám připadal způsob zadávání znaků (např. názvu bodu či jeho popisu), kdy při trvalém držení klávesy dochází ke skokům znaků rovnou o 3 (po A následuje hned D, pak G atd.) a na požadovaný znak je třeba po zastavení rychlého čítání udělat ještě nějaký ten krok vpřed či zpět. Ale může to být stejně dobře i otázka zvyku na tento způsob manipulace s údaji.

    A na závěr jedna pěkná funkce, kterou ale na rozdíl od aviatiků uvítají spíše jachtaři a všelijaká ta mořská havěť. Přístroj umožňuje zapnout upozornění na odchýlení se z aktuální pozice o stanovenou vzdálenost. Nepochybně velmi užitečné např. na moři při zlomyslném odříznutí kotvy cizím, nepřátelsky naladěným potápěčem ..! Návrat na domovskou stránku