Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Družicové navigační přístroje GPS

Standa Hlavinka

    GPS (Global Positioning System) představuje název pro celosvětový navigační systém, určený k přesnému určování polohy, trasy, vzdálenosti, výšky, času a rychlosti pohybu vůči zemskému povrchu pomocí kapesního přístroje, který se pohodlně vejde do dlaně lidské ruky. Ocení jej zejména piloti, horolezci, turisté a cestovatelé, radioamatéři, geologové a všichni světoběžníci vůbec.

    Systém GPS byl vyvinut Ministerstvem obrany Spojených států původně pouze pro účely vojenského letectva, námořnictva a pozemních sil. Těžiště celého navigačního systému tvoří 24 navigačních družic, obíhajících zeměkouli na šesti různých, velmi přesných drahách, se sklonem 55 stupňů vzhledem k rovníku. Dráhy družic jsou vypočteny tak, aby v daném okamžiku byl v kterémkoliv místě na zeměkouli viditelný nad obzorem dostatečný počet družic, nezbytný k přesnému zaměření. Bylo ověřeno, že v oblasti celé naší republiky je v kteroukoliv denní či noční hodinu nad obzorem nejméně 6 až 8 družic navigačního systému GPS.

    Přesnost zaměření polohy je dána principem šíření a zpracování přesných časových signálů, které družice nepřetržitě vysílají na kmitočtech v okolí 1.57GHz a dosahuje neuvěřitelných 15 metrů. Z důvodu obavy před zneužitím možnosti takto přesného zaměření polohy různými teroristickými organizacemi, je záměrně vnášena do těchto signálů zakódovaná odchylka (Selective Availability Program), která snižuje přesnost zaměření přibližně na +/-50m.

    Ministerstvo obrany Spojených států uvažuje sice do budoucna o upuštění od generace této záměrné odchylky a tím k podstatnému zvýšení maximální přesnosti zaměření, ale podle momentálního vývoje celosvětové bezpečnostní situace zřejmě nelze tuto změnu očekávat v horizontu několika nejbližších let.
*

 GPS     Přístroje GPS obsahují velmi citlivý přijímač signálů v pásmu 1.5GHz, přesný zdroj časového signálu (hodiny) a vysoce výkonný matematický procesor. Vše se nachází v ultrazvukově hermeticky zapouzdřeném obalu, který je naplněn dusíkem. Veškerá zobrazení a komunikace s uživatelem probíhá pomocí přehledné LCD obrazovky, obrazového menu systému, akustických signálů a plochých tlačítek na panelu přístroje. Rozměry všech kapesních navigačních přístrojů se pohybují okolo 10x5x3cm a jejich hmotnost je přibližně kolem 200g. Napájení je řešeno pomocí běžných tužkových článků (alkalických, NiCd, NiMH) nebo vnějšího napájecího zdroje 10-40V (např. v automobilu). Spotřeba GPS přístrojů se však pohybuje nad hranicí 100mA, což klade na výběr napájecích článků obzvláště přísné požadavky. Některé přístroje navíc odebírají z článků velmi malý proud i ve vypnutém stavu, což souvisí s nutností napájení paměti s uživatelskými údaji.

    Jednotlivé přístroje se navzájem poněkud liší, především maximální velikostí napájecího napětí (8-40V), typem miniaturní antény přijímače (vnitřní, vnější), počtem přijímacích kanálů (8, 12), maximální měřitelnou rychlostí (166km/h, 1850km/h), maximálním počtem uložitelných trasových bodů (250, 500) a výdrží baterií (12-24hodin).

    Většina přístrojů je opatřena konektorem k propojení dvou přístrojů navzájem nebo přístroje a osobního počítače (PC). Dodaný software pak umožní nejen načítat údaje z přístroje, zobrazovat je a uchovávat v počítači, ale přímo na počítači zadávat jednotlivé trasové (otočné) body, sestavovat z nich trasy různých cest a určovat vzdálenosti k zajímavým cílům. Po přenesení těchto dat z počítače do přístroje již nezbývá, než odvážně, bez mapy a kompasu, vyrazit na cesty nebo do vzduchu vstříc novým dobrodružstvím.

* Dne 2.5.2000 bylo vládou Spojených států odsouhlaseno vypnutí vnášení odchylek do signálů pro přístroje GPS. Návrat na domovskou stránku