Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Citlivost

    Citlivost je míra schopnosti světlocitlivého materiálu či snímače zachytit obraz fotografované scény za slabého osvětlení ve správném podání. Při velmi slabém osvětlení se totiž světlocitlivý materiál či snímač dostává do oblasti podexpozice, ve které již není závislost velikosti generovaného elektrického náboje na množství dopadajícího světla lineární. Na křivce senzitometrické charakteristiky se jedná o oblast mezi body B-C.

    Citlivost se udává v amerických jednotkách ASA nebo německých stupních DIN, nověji pak v jednotkách ISO. Citlivost 100ASA (ISO) je stejná jako citlivost 21°DIN.

    Každé zdvojnásobení citlivosti znamená její zvýšení právě o 3°DIN. Z toho plyne, že např. ISO 200 je rovno 24°DIN, ISO 400 je rovno 27°DIN, atd.

     Zvýšení citlivosti se bohužel nepříznivě projevuje zvýšením zrnitosti u negativních filmů a zvýšením šumu (obdoba zrnitosti) na snímcích z digitálních fotoaparátů v málo osvětlených místech. Nad malým elektrickým nábojem, který je vytvořen slabým dopadajícím světlem, začne totiž převládat náhodný elektrický šum ve snímacích buňkách. Na křivce senzitometrické charakteristiky se jedná o oblast mezi body A-B.


 Návrat na domovskou stránku