Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Digitální blesk

    Digitální blesk (technologie Hewlett-Packard Retinex) je zajímavá technologie, která umožňuje digitálnímu fotoaparátu zachytit obraz s velkým rozsahem jasů podobně, jako je vnímán lidským okem. Nejedná se o blesk jako takový, nýbrž o funkci podobné vyjasňovacímu záblesku nebo o funkci fotografování s použitím šedého přechodového filtru. Na výsledném snímku je vyvážen poměr jasu mezi světlými a tmavými oblastmi, a to tak, že jsou zachovány jemné kontrasty a naopak potlačeny ty vysoké. To znamená, že se některé oblasti na fotografii prosvětlí a jiné zůstávají naopak beze změny.

    Výhoda technologie Retinex je využitelná především u záběrů s příliš velkým rozsahem jasů. Takovými záběry se rozumí např. fotografování v exteriéru se zastoupením slunce a stínu, kdy je světlo velmi ostré a stíny hluboké. Stejně efektivně se dá použít i v interiéru s využitím blesku.

    Jak to funguje? Veškeré úpravy probíhají ještě před kompresí a uložením snímku na záznamové médium.

    Procesor ve fotoaparátu vyhodnotí osvětlení plochy snímku a vytvoří masku rozložení jasů (je podobná negativu). V černobílé negativní masce jsou nejsvětlejší oblasti nejvíce zesvětleny a tmavé zůstávají prakticky beze změny. Překrytím výchozího snímku maskou vznikne požadovaný obraz.

 Před použitím digitálního blesku Retinex  Po použití digitálního blesku Retinex

    Na původním levém snímku ztěžují sluneční světlo a stín správnou expozici. Na upraveném snímku vpravo jsou zvýrazněny detaily ve stínu, zatímco objekty ve slunečním světle zůstávají beze změn.


 Návrat na domovskou stránku