Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Vinětace

    Obecným problémem vykreslení obrazu objektivem je zachování nezměněné úrovně jasů v rámci celé plochy obrazu. Už z principu tohoto zobrazení totiž plyne, že ve středu obrazu bude světla nejvíce, zatímco do okrajů obrazu bude dopadat světla nejméně. Vinětační vadou tedy trpí všechny objektivy, jde pouze o to, zmírnit její následky zdokonalením konstrukce objektivu natolik, aby ve výsledném snímku byly co nejméně patrné.

    U snímků pořízených lacinými kompaktními fotoaparáty s jednoduchými objektivy je možno tuto vadu často pozorovat jako tmavnutí fotografie směrem k jejím okrajům. Nejvíce je toto tmavnutí viditelné v jednolitých plochách, např. je-li na pořízeném záběru modrá obloha bez mraků.

    Efektem vinětace je naopak zcela záměrně vybaven každý slušný obrazový editor, pomocí něhož je možno pořízené snímky v počítači upravovat.

 Vinětace jako vada objektivu  Záměrné použití efektu vinětace

    Výsledkem záměrného použití efektu vinětace zejména ve spojení s bílou barvou pak může být velmi působivé ladění určitých snímků, obzvláště portrétů, jak je dobře vidět na fotografii vpravo.


 Návrat na domovskou stránku