Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Renschler - Solario

Standa Hlavinka
K otestování zapůjčeno firmou  Gradient s.r.o.  se sídlem v Praze.

    Krabička od zápalek se suchým zipem na zadní straně a tenká šňůrka jako pojišťovací poutko. Tak by se dal asi nejlépe připodobnit nejmenší a nejjednodušší variometr, jaký nám zatím prošel redakcí. Žádný displej, pouze akustika, vypínač a jediný dobře skrytý ovládací prvek k nastavení prahu akustiky pro klesání. A další překvapení - žádné baterie!

Napájení
    Přístroj je napájen ze solárního článku na čelní stěně, což hned vyvolá otázku, jak je možno takový přístroj vyzkoušet například v místnosti. Jednoduchá pomoc - stačí posvítit žárovkou. Vestavěný kondenzátor (kapacita 1F !!!) je dokonce schopen akumulovat elektrickou energii ze solárního článku a je-li plně nabitý, udrží přístroj v chodu po dobu asi 45 minut i ve tmě. Neduhem každého kondenzátoru je bohužel jeho samovybíjecí efekt, což znamená, že když přístroj delší dobu nepoužíváme, je třeba jej pak před případným použitím vystavit světlu, aby se kondenzátor opět nabil. Tato aktivace ale trvá na plném slunečním světle sotva minutu a se stejnou dobou je možno počítat přiblížíme-li variometr v místnosti k rozsvícené žárovce. Průběh aktivace přístroje je dokonce slyšet, je indikován spojitým tónem se vzrůstající frekvencí. Když tón utichne (nenacházíme-li se samozřejmě zrovna ve stoupáku), je přístroj připraven. Spotřeba přístroje či odběr proudu ze solárního článku nebo kondenzátoru nebyl měřen, postrádal by totiž jakýkoliv smysl.

Akustika přístroje
    Maličký zapuštěný otočný přepínač s 16 polohami, ovladatelný malým šroubováčkem nebo špičkou tupého nože, umožňuje nastavit práh akustiky pro klesání buď někam kousek pod nulu (přesnou hodnotu nebylo možno stanovit a ani výrobce ji neudává) nebo na některou z hodnot -1m/s, -3m/s a -3,5m/s. Současně je možno pro každou z těchto hodnot nastavit hlasitost akustiky ve třech různých stupních. Na první poslech se přerušovaný tón akustiky při nejnižší hlasitosti jeví jako velmi tichý, ale uvážíme-li, že pilot může takto maličký přístroj připevnit třeba přímo na přilbu do blízkosti ucha (nebo obou uší v případě majetnějšího pilota), pak je jistě i toto nastavení na místě. Práh nasazení akustiky při stoupání není možné ovlivnit, je nastaven natvrdo těsně nad nulu. Odhadem se dá typovat na hodnotu kolem 0,1m/s, což je jistě hodnota, která bude vyhovovat většině pilotů.

A co ty zbylé čtyři polohy
    Pozorný čtenář už má jistě na jazyku otázku: 3 hlasitosti akustiky krát 4 prahy nasazení je dvanáct možností, k čemu tedy 16 polohový přepínač? I když jsou na maličké malůvce na zadní straně přístroje nakresleny 4 hlasitosti akustiky, výrobce v manuálu uvádí, že poslední 4 polohy (C až F) jsou co do hlasitosti totožné z předcházejícími (8 až B).

    A i subjektivním poslechem je třeba mu dát za pravdu. Jediným "opravdovým" tlačítkem na přístroji je pak vypínač, jehož funkce je jistě každému jasná.


 Solario


Pracovní podmínky
    Podle údajů výrobce je přístroj teplotně kompenzován a je schopen pracovat do hodnoty tlaku 450mBar, což odpovídá výšce zhruba 7000 metrů.

Co s takovou hračkou
    Solario opravdu na první pohled vypadá jako hračka pro děti, ale přesto tuto hračku nepochybně uvítají dvě skupiny pilotů. Soutěžním pilotům výborně poslouží jako druhý, záložní přístroj, který mohou dokonce aktivovat kdykoliv ve vzduchu, aniž by se několik let starali o jeho údržbu. Vždy stačí jenom zapnout vypínač a chvilku vyčkat na nabití kondenzátoru. Čím více světla, tím rychleji se variometr probere třeba i z několikaletého spánku.

    Druhá skupina pilotů, kterým se bude Solario zřejmě velice líbit, je ten druh rekreačních pilotů, kteří prahnou po takzvaném přírodním létání. Nechtějí sledovat údaje na displejích, nemají chuť se starat o nabíjení věčně vybitých baterií před každým létáním a už vůbec nehodlají vyhodnocovat jakési barozáznamy svých letů. Chtějí prostě na kopci rozbalit křídlo, pípající krabičku od zápalek mají natrvalo suchým zipem připnutou někde na postroji a než se připraví ke startu, je krabička aktivovaná. A pak už se jenom kochají letem, přičemž citlivá akustika variometru jim ho pomůže prodloužit třeba i na několik hodin. Návrat na domovskou stránku