Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.
Jak se dělá televizní předpověď počasí

Petr Dvořák

    Máme na mysli seriózní předpovědi v České televizi, uváděné a moderované skutečnými meteorology. Vyzpovídali jsme plachtařku a televizní moderátorku Alenu Zárybnickou, aby nám řekla něco z televizního zákulisí.

    Ještě před nedávnem připravoval televizní předpověď malý tým. Meteorolog nastudoval příslušné materiály, domluvil se s grafikem, který přichystal obrazovou sekvenci a tu si pak meteorolog podle svého uvážení spouštěl dálkovým ovládáním, které při relaci držel v ruce. Dnes však pracuje televizní meteorolog zcela samostatně. K dispozici má počítač, připojený na síť a velkou zásobu dat. Z nich je možné nechat vykreslit grafickým programem různá pole meteorologických prvků, případně je vzájemně kombinovat a překrývat. Takovou kombinaci meteorolog volí podle aktuálního počasí. Například postupuje-li výrazná studená fronta s bouřkami a krupobitím, bude jistě zajímavý sloučený obraz radarové situace spolu s družicovým snímkem. Sérii snímků lze sestavit do animované řady, takže lze dobře pozorovat postup a změny některých meteorologických prvků. Za pozornost stojí také to, že moderátor si může zvolit fiktivní let napříč Evropou, přičemž do počítače zadá výchozí a koncový bod takového letu (např. od Madridu po Moskvu), letovou hladinu a počítač provede diváka po této trase, na níž je simulovaná oblačnost podle skutečného družicového snímku.

    Meteorolog si před relací důkladně připraví všechna potřebná fakta a nahrubo napíše text relace. Mnoho lidí patrně neví, že předpověď počasí se nepředčítá pomocí čtecího zařízení, jako je tomu třeba u zpráv. Mluví se spatra. Je to o to těžší, že meteorologický moderátor se až těsně před svým vysíláním dozví časy zahájení a ukončení své relace, podle toho, jak vycházejí časy reklam a dalších pořadů.

    Je docela dost náročné sledovat při mluvení do kamery také digitální hodiny, umístěné nad kontrolním monitorem, jenž je pro změnu zase na zemi, stranou od modrého koberce v pozadí, na nějž se míchá obraz.

 Alena Zárybnická

    Meteorolog tak samozřejmě neukazuje na pohyb atmosférických front na nějaké obrazovce za sebou, ale pohybuje rukou nad prázdným pozadím a sloučený obraz pozoruje jen na televizní obrazovce na straně. Mohu potvrdit, že koordinovat své vlastní pohyby dohromady s fiktivním obrazem vyžaduje žonglérskou zručnost. Když se k tomu člověk musí soustředit na to, co říká, ale i na to, jak to říká, kontrolovat ubíhající čas (víte, že vaše relace začíná v 18.51.15 a končí v 18.55.47, pokud to nestihnete, máte smůlu, utne vás znělka a začne reklama), pak nezbývá, než vyjádřit televizním meteorologům obdiv nad jejich profesionalitou.


 Návrat na domovskou stránku