Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Garmin GPS MAP 76S

Standa Hlavinka

    "Garmin GPS 12MAP je bezesporu nejlepší přístroj, jaký jsme zatím testovali," psali jsme kdysi v příslušné recenzi. Jo, bejvávalo! Řada přístrojů GPS 76, GPS MAP 76 a GPS MAP 76S vznikla dalším zdokonalením už tak výborných vlastností přístrojů GPS 12 a GPS 12MAP. Hlavní změny najdeme především ve větších rozměrech a rozlišení displeje, snížení počtu napájecích článků (důsledkem je logické zvýšení spotřeby), prodloužení záznamu prošlé trasy (Track Log), zvýšení počtu konfigurovatelných tras (Routes) a počtu bodů v nich, možnost definování kružnic kolem bodů (Proximity Radius), zvětšení kapacity volné paměti pro nahrávání dalších map a v neposlední řadě i snížení hmotnosti.

 Garmin GPS MAP 76S


    Jakýmsi mezistupněm mezi řadou GPS 12 a GPS 76 je pak nový GPS 72, který je určitým kompromisem vlastností obou řad a hlavně má překvapivě nízkou cenu. Ale o něm až někdy příště.

    Rozměry přístroje GPS MAP 76S jsou 157x69x30mm a hmotnost 225g bez dvou tužkových článků. Kromě angličtiny nabízí menu přístroje ještě dalších 13 jazyků včetně češtiny a polštiny.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen nižším napájecím napětím (2 tužkové články) než přístroje řady GPS 12 a musí do něj při stejném příkonu (0.5W) zákonitě téct větší proud než do přístroje, napájeného články čtyřmi. Ve srovnání s GPS 12MAP se jedná o přibližně 40% zvýšení spotřeby, samozřejmě při vypnutém magnetickém kompasu, který GPS 12MAP ani neměl. O spotřebě v režimu "Normal" (údaje obnovovány každou sekundu) názorně vypovídá následující tabulka. Vypnutí výškoměru výrobce neumožňuje, zřejmě tedy nemá jeho provoz na spotřebu žádný významný vliv.


Tabulka spotřeby a výdrže článků o kapacitě 1800mAh:

Zapnuto: Spotřeba: Výdrž:
GPS, kompas, výškoměr, světlo 218 mA 8.3 hodiny
GPS, kompas, výškoměr 172 mA 10.5 hodiny
GPS, výškoměr 126 mA 14.3 hodiny
Kompas, výškoměr (bez GPS)   94 mA 19 hodin


    Použitím kvalitních alkalických článků je možno hodnoty výdrže ještě prodloužit. Přepnutím přístroje do režimu "Battery Save" lze spotřebu dokonce ještě snížit, ovšem údaje jsou pak obnovovány pouze každých 5 sekund, což může vadit při vyšších rychlostech pohybu (za letu, při jízdě v autě, atd.). Úplně vypnutý přístroj pak odebírá z článků proud o velikosti pouze 0.002mA, takže nemá význam vyjímat kvalitní články z přístroje při delší době jeho nepoužívání.

    Vestavěný lithiový akumulátor napájí hodiny reálného času i při vyjmutých tužkových článcích a jeho životnost je podle údajů výrobce 10 let. Neznamená to ovšem, že přístroj může být bez článků několik roků, aniž by došlo k výpadku hodin. Akumulátor se z tužkových článků (nebo z vnějšího zdroje) neustále dobíjí a jeho kapacita se vyčerpá přibližně za 3 měsíce po trvalém vyjmutí článků z přístroje. Pak teprve dojde k výpadku hodin, nikoliv ale k vymazání paměti s uživatelskými daty a uživatelským nastavením.

    Pozor - napájecí obvody přístroje jsou poměrně citlivé na velikost napájecího napětí, proto je vhodnější používat alkalické tužkové články s napětím 1.5V (nejlépe nabíjecí).

Ovládání přístroje
    Propracovaný a osvědčený systém je použit i v tomto přístroji. Díky přehlednému "windowsovskému" menu systému je ovládání naprosto logické, přehledné a snadné. Navíc neznalým anglické terminologie vše usnadňuje vestavěná čeština.

Uživatelské nastavení přístroje
    Většina zobrazovaných stránek je plně uživatelsky konfigurovatelná, což znamená, že uživatel si sám může nastavit, jaké údaje budou na dané stránce zobrazovány, přesněji řečeno, může vybírat ze všech údajů, které k dané stránce přísluší. Např. na stránce mapové je možno vybrat do číselných polí (jejich počet a velikost je možno nastavit) kterýkoliv ze 44 možných údajů, např. okamžitá rychlost, průměrná rychlost, nadmořská výška, vertikální rychlost (stoupání, klesání), směr pohybu, čas do cíle, čas v cíli, vzdálenost do cíle, atd.

    Kdykoliv je možno se jednoduše vrátit k původnímu nastavení výrobce, což se může ukázat jako velice užitečné při eventuelním "zabřednutí". Ke každé stránce přísluší její vlastní menu, kterým lze ovládat funkce stránky nebo měnit její vzhled.

Uživatelem zadané body
    Maximální počet uživatelsky zadaných bodů je 1000, přičemž název bodu může mít až 10 znaků, poznámka k němu pak 16 znaků. Každý bod je v mapě zobrazen pomocí přiřazeného grafického symbolu, který může mít popisný význam (vysoká věž, telefonní budka, golfové hřiště, stadion, restaurace, WC, sprcha, atd.). Symbolů je k dispozici celkem 88. Dalším údajem, který se s daným bodem ukládá do paměti, je kromě jeho názvu, poznámky, grafického symbolu a zeměpisných souřadnic ještě jeho nadmořská výška, event. hloubka. Nový bod lze zadávat mnoha způsoby - přetažením z mapy, ručním zadáním souřadnic, uvedením vzdálenosti a azimutu od bodu již zadaného nebo dokonce kompasovým "zacílením" a zadáním vzdálenosti.


Mapa světa
    Přístroj obsahuje kromě uživatelsky zadávaných bodů ještě miliony dalších, natvrdo naprogramovaných bodů, tvořících mapu světa. Dálnice, silnice, železnice, města, řeky, jezera a rybníky. V evropské verzi přístroje je samozřejmě podrobnější Evropa na rozdíl od americké verze s podrobnější mapou Spojených států. Stejně jako u Garmin GPS 12MAP sice nelze v mapě nalézt silnici, spojující Frýdlant n.O. a Frenštát p.R., ale systém úspěšně zobrazí všechny vesničky, které jsou podél této silnice roztroušené - Čeladnou, Kunčice pod Ondřejníkem, dále Tichou, Kozlovice atd. Dokonce je možno v zabudované mapě nalézt i vesnici Teplička u Žiliny pod všem pilotům velmi dobře známým kopcem Stráník, stejně tak i vesničky Varín, Belá nebo dokonce Lopušné Pažite.

    Přímo na mapě lze pohybem kurzoru odečítat kurz i vzdálenost mezi dvěma body, posouvat mapu libovolným směrem a nebo stiskem jediného tlačítka proměnit jakýkoliv bod mapy na uživatelsky zadaný bod (Waypoint). Sestavit tedy trasu plánované cesty napříč neznámou krajinou je bez přehánění úplná brnkačka. Volná paměť s kapacitou 24MB umožňuje nahrávat do přístroje další mapy z edice MapSource nebo GPS mapu České republiky.


Měřítko mapy a objekty
    Měřítko mapy je možno nastavit od 1200km až do 5m, přičemž každému objektu mapy (město, silnice, dálnice, výjezd z dálnice, železnice, řeka, rybník, atd.) lze přiřadit hodnotu měřítka, od které má být teprve zobrazován. Je tedy možno např. nadefinovat, že do velikosti měřítka 100km budou vidět pouze města, od 100km níž už i silnice a od měřítka 50km k tomu ještě i vodní plochy. Zobrazování libovolného objektu lze samozřejmě úplně vypnout. A aby vše bylo ještě dokonalejší, dělí se navíc např. města do čtyř kategorií podle velikosti. Každou z těchto kategorií lze považovat za samostatný objekt a přiřazovat mu výše uvedené vlastnosti. Za stejný objekt lze považovat např. i chybovou kružnici nebo dokonce linii vlastního pohybu přístroje!


Barometrický výškoměr
    Zabudovaný barometrický výškoměr měří nadmořskou výšku s přesností 0.1m a je možno jej kalibrovat úplně stejně jako u digitálních variometrů nastavením aktuálního atmosférického tlaku či zadáním známé nadmořské výšky. Navíc může být nadmořská výška určena i podle signálů z družic, tady ovšem záleží na jejich zachyceném počtu a konstelaci. Každopádně pak musíme počítat s nepřesností řádově desítky metrů.

    Paměť výškoměru umožňuje uchovat výškový profil prošlé trasy, což je závislost výšky na vzdálenosti nebo času, stačí si vybrat. Měřítko osy nadmořské výšky lze zvolit v rozsahu -2860 až 3140m, což ovšem neznamená, že maximální měřitelná výška je 3140 metrů. Maximálně zobrazitelný rozsah výšek křivky v daném úseku činí logicky 2860+3140=6000 metrů. Měřítko osy vzdálenosti můžeme nastavit od 320m do 120km a měřítko času od 2 minut do 72 hodin. Opět to znamená pouze maximálně zobrazitelný úsek, nikoliv maximální možnou vzdálenost či maximální dobu trvání cesty.

    Zajímavou možností je vykreslení křivky průběhu atmosférického tlaku za posledních 48 hodin, přičemž můžeme přístroj klidně přemístit do jiné nadmořské výšky (na rozdíl od variometrů Bräuniger). Díky informaci o svojí výšce ze signálů družic se totiž dokáže s touto změnou s větší či menší nepřesností vyrovnat.


Magnetický kompas
    Směr pohybu je možno určit buďto podle signálů z družic nebo pomocí magnetického kompasu, přitom lze nastavit mezní rychlost, při které je automaticky přepínáno mezi oběma možnostmi. Při malé nebo dokonce nulové rychlosti je samozřejmě výhodnější kompas magnetický, při vyšších rychlostech je naopak výhodnější přepnout na určení směru pohybu podle signálů družic. Z důvodu šetření energie napájecích článků je dokonce možno nastavit časový interval (5 až 180 sekund), po který musí být rychlost pohybu nižší než námi nastavená hranice, aby došlo k aktivaci magnetického kompasu (a tím i zvýšení spotřeby o přibližně 36%). Pozor - v českém manuálu (str.46) je tento časový interval chybně interpretován jako doba, po kterou bude magnetický kompas aktivní! V originálním anglickém manuálu je vše vysvětleno správně - "How long the unit will wait to switch back to compass heading after the unit speed drops below the value set to use GPS speed" (str.50).


pokračování článku

 Návrat na domovskou stránku