Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Expoziční doba

    Expoziční doba je čas, po který dopadá na světlocitlivý materiál či snímač obraz z objektivu. Udává se ve zlomcích sekundy nebo v sekundách celých, a to v řadě stanovených hodnot, které jsou navzájem přibližně dvojnásobné (event. poloviční). Například 2s, 1s, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000. Změna expoziční doby na sousední hodnotu tedy vždy znamená dvojnásobnou (event. poloviční) expozici snímku (viz obrázky vpravo).

    Za hranici použitelnosti při fotografování bez stativu se považuje expoziční doba 1/60 sekundy. Delší expoziční dobu (např. 1/30s) lze "udržet" bez stativu přímo v rukách jen velmi obtížně a obrázek je zpravidla rozmáznutý pohybem roztřesených rukou.

 Expozice +2EV  Správná expozice 0EV  Expozice -2EV

    V nouzi je možno si pomoci alespoň opřením fotoaparátu např. o strom, stěnu nebo zábradlí. Bohužel některé jednoduché fotoaparáty neindikují, jak dlouhá expoziční doba bude při následné expozici vlastně použita.


 Návrat na domovskou stránku