Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Rozlišovací schopnost objektivu

    Vlivem rozptylu světla ve skle čoček objektivu a nedokonalosti jejich tvaru a povrchu není obraz vytvořený objektivem nikdy dokonalý. Nejvíce se tyto vady projevují při zobrazení velmi malých detailů, které pak mají na snímku neostré okraje, popř. nejsou vůbec rozlišitelné.

    Rozlišovací schopnost objektivu lze zlepšit nastavením většího clonového čísla, tedy přivřením clony objektivu. Výsledný obraz je pak vykreslován pouze střední částí čoček objektivu a vady se nemohou tolik projevit. Při extrémně vysokých clonových číslech se ale rozlišovací schopnost začíná opět zhoršovat v důsledku ohybu světla na velmi malém clonovém otvoru (otvorová vada).

 Čárový rastr o proměnném kroku

    Rozlišovací schopnost objektivu se měří v počtu čar na jeden milimetr, které je objektiv schopen v dostečné kvalitě ještě zobrazit.


 Návrat na domovskou stránku