Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Clonové číslo

    Nastavení jednotlivých hodnot clony objektivu je záměrně voleno v řadě stanovených, po sobě jdoucích čísel (2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22), která udávají poměr ohniskové vzdálenosti objektivu a průměru vstupního otvoru objektivu při daném nastavení clony.

    Řada clonových čísel je volena právě tak, aby rozdíl mezi sousedními clonovými čísly vždy znamenal dvojnásobné (event. poloviční) množství světla, které objektiv při daných hodnotách propustí. Výpočtem odpovídající plochy kruhu je možno ověřit, že nastavení clonového čísla na sousední hodnotu znamená vždy dvojnásobnou (event. poloviční) plochu otvoru, kterým může světlo projít skrz objektiv.

    Velikost nastaveného clonového čísla objektivu má přímý vliv na jeho rozlišovací schopnost a tedy kvalitu, s jakou je objektiv schopen vykreslit snímaný obraz. Postupným zvyšováním clonového čísla (přivíráním clony) se rozlišovací schopnost objektivu nejprve zlepšuje, protože obraz je vykreslován pouze střední částí čoček. Ovšem při velmi vysokých hodnotách se v důsledku otvorové vady zase naopak zhoršuje.

    Rovněž důležitá je závislost hloubky ostrosti na nastaveném clonovém čísle. Postupným zvyšováním clonového čísla (přivíráním clonového otvoru) se hloubka ostrosti objektivu zvyšuje a naopak.


 Návrat na domovskou stránku