Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Canon Ixus 300

Standa Hlavinka

    Miniaturní kompaktní fotoaparát Ixus 300 je osazen CCD snímačem, který obsahuje 2.1 mil. obrazových buňek a jehož maximální rozlišení je 1600x1200. Oproti předchozímu modelu Ixus je přece jen poněkud větší a také bylo přepracováno (k lepšímu) ovládání přístroje. Při zasunuté "parkovací" poloze objektivu jsou rozměry přístroje 94x62x32mm a bez baterie a karty váží pouze 240g.


 Fotoaparát Canon Ixus 300


Napájení a spotřeba
    K napájení fotoaparátu je použit maličký Li-ion akumulátorový blok (3.7V) s podobně maličkou kapacitou 680mAh. Údaje o datumu a některá další nastavení jsou udržována v paměti přístroje pomocí vestavěné zálohovací a dobíjitelné baterie, ke které ovšem není přístup. Odběr proudu z bateriového bloku bohužel není možno měřit, protože zabudovaný spínač už při pouhém pootevření dvířek přístroj okamžitě vypne. Protože ale bateriový blok při neustálé práci vydržel něco málo přes 3 hodiny, bude se spotřeba pravděpodobně pohybovat kolem hodnoty 220mA. Po 3 minutách nečinnosti přejde fotoaparát do režimu úplného vypnutí ("zaparkuje" se i objektiv), stiskem tlačítka hlavního spínače pak dojde během 2 sekund k zapnutí a fotoaparát je opět připraven k expozici. Aktivace trvá celé 2 sekundy také proto, že "zaparkovaný" objektiv musí být nejprve pomocí motoru vysunut do pracovní pozice.

CCD snímač
    Snímacím světlocitlivým prvkem přístroje je CCD snímač s celkem 2.1 mil. obrazových buněk, z nichž využitelných je přesně 1600x1200. Toto je současně maximální rozlišení použitého CCD snímače. Při všech nastavitelných rozlišeních 1600x1200, 1024x768 a 640x480 je možno ještě zvolit jeden ze tří různých stupňů JPEG komprese.

Objektiv
    Optický transfokátor umožňuje měnit ohniskovou vzdálenost od 5.4 do 16.2mm, v přepočtu na kinofilm od 35 do 105mm (3x), jedná se tedy o trojnásobný optický Zoom. Na konci rozsahu optického transfokátoru (105mm) je možno zapnout ještě transfokátor digitální (až 2.5x), čímž teoretická přepočtená ohnisková vzdálenost objektivu vzroste na 262mm. Výsledný obraz při použití digitálního transfokátoru pochopitelně není vytvářen díky dalšímu prodlužování ohniskové vzdálenosti, ale interpolací výřezu z obrazu, vytvořeného transfokátorem optickým. Je tedy třeba počítat s určitým zhoršením kvality výsledného snímku. Ovládání zdvihu transfokátoru je pochopitelně pouze elektrické, nikoliv ruční a je výhodně vyvedeno na palec pravé ruky, zatímco ukazováček může spočívat neustále na spoušti. Při použití optického transfokátoru je možno výsledný úhel záběru kontrolovat ve spřaženém průhledovém hledáčku, ovšem při použití transfokátoru digitálního nikoliv. V takovém případě nezbývá, než zapnout barevný displej na zadní stěně fotoaparátu a používat jej jako hledáček. Není-li toto zobrazení na displeji aktivováno, je pro jistotu digitální Zoom zablokován.

    Maximální světelnost objektivu je 2.7, při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti pak klesne na 4.7, což je rozdíl přibližně jednoho a třetiny clonového čísla. Zdvih transfokátoru je pouze elektrický, nikoliv ruční a objektiv je samozřejmě pevně zabudován v těle fotoaparátu a není jej tedy možno vyměňovat.

    O zaostřování se stará zaostřovací automatika, která se aktivuje lehkým namáčknutím spouště. Výsledné zaostření není pochopitelně v průhledovém hledáčku vidět. Proces zaostření lze sledovat pouze na rozsvíceném displeji na zadní stěně fotoaparátu. Objektiv je schopen zaostřit již od vzdálenosti 0.76m, po přepnutí do režimu "Macro" pak od 16 do 76cm. Po přepnutí do "manuálního" režimu je možno stisknutím tlačítka vypnout zaostřovací automatiku a posunout tak rovinu ostrosti objektivu na nekonečno.

    Rozlišovací schopnost celého kompletu (objektiv, CCD snímač) je velmi dobrá. Jak je z přiloženého výřezu čárového rastru v extrémním zvětšení vidět, ke slévání pixelů začíná docházet někde mezi hodnotami 20 a 25. Pro zachování stejných podmínek měření byl objektiv při expozici nastaven na úhel záběru 40° (přibližně ekvivalent ohniskové vzdálenosti 50mm). Ještě pro úplnost - čárový rast je fotografován ze vzdálenosti 1.9m a tloušťka čáry s číslem 20 je přesně 0.5mm.

 Výřez čárového rastru o proměnném kroku v extrémním zvětšení


Hledáček
    Fotoaparát má dva hledáčky. Prvním je průhledový hledáček (bez dioptrické korekce), který je spřažen s objektivem. Lze tedy posoudit úhel záběru podle polohy transfokátoru, nikoliv však zaostření.

    Stejně tak se u průhledového hledáčku nelze vyhnout paralaxe, nejedná se totiž o zrcadlovku a hledáček prostě "kouká" trochu jinam než objektiv. Druhým hledáčkem je barevný displej, umístěný na zadní stěně fotoaparátu. Barevný displej umožňuje zobrazit pořízený záběr nebo celkem 9 zmenšených záběrů najednou. Pořízený záběr je možné si na dispeji 2.5x zvětšit a dokonce jej i na displeji posouvat a porovnat tak např. správnost zaostření v různých místech záběru. Po přepnutí do nastavovacího režimu umožňuje tento displej pomocí přehledného menu systému nastavovat veškeré parametry přístroje a ovládat některé operace. Menu je k dispozici celkem v 10 jazykových mutacích.

Expozice
    Expoziční automatika dokáže nastavit expoziční dobu od 1s do 1/1500s. Hodnota citlivosti je nastavena natvrdo na ISO 100, i když výrobce uvádí, že při nedostatečném osvětlení dojde k automatickému zvýšení citlivosti na ISO 150. Nastavení clonového čísla ovládá automatika a není možné do něj, stejně jako do expoziční doby, nijak zasáhnout. Expozici lze pouze kompenzovat až o +/-2EV v krocích po 1/3EV. Zpoždění závěrky vzhledem ke stisku spouště je velmi krátké, výrobce udává hodnotu 50ms.

    Vyvážení bílé barvy probíhá buď automaticky nebo je možno vybrat jednu ze čtyř přednastavených hodnot (sluneční osvětlení, zatažená obloha, zářivka a žárovka). Třetí možností je přepnout fotoaparát do režimu černobílého snímání bez barev. Výsledný efekt je na barevném podání obrazu na barevném displeji ihned vidět, v průhledovém hledáčku pochopitelně nikoliv.

    Fotoaparát je možno přepnout i do režimu sekvenčního snímání, ve kterém je schopen pořídit několik jednotek až desítek záběrů (podle nastaveného rozlišení a stupně komprese) v rychlém sledu za sebou. Jednotlivou expozici (nikoliv sekvenci snímků) lze také spustit samospouští s prodlevou 10 sekund.

 Zadní stěna fotoaparátu Canon Ixus 300

Stitch Assist
    Tato speciální funkce fotoaparátu umožňuje "lepit" jednotlivé snímky jeden vedle druhého v horizontální rovině s jasně definovaným překryvem a pomocí software "PhotoStitch" pak na počítači vytvářet snímky o větší šířce, než maximálních 1600 pixelů.

Videokamera
    Po přepnutí do režimu "videokamera" je fotoaparát schopen nahrávat videozáznam ve formátu AVI rychlostí 20 snímku za sekundu s rozlišením 640x480, 320x240 nebo 160x120. Současně se stisknutím spouště se spouští s videozáznamem i záznam zvuku, který je snímán zabudovaným mikrofonem. Současně se stiskem spouště ale dojde bohužel k zablokování transfokátoru. Pořízený videozáznam je pak možno přímo ve fotoaparátu nejenom prohlížet, ale i stříhat. Na kartu s kapacitou 64MB se tak vejdou (podle rozlišení) přibližně 1 nebo až 7 minut videozáznamu včetně zvuku, ovšem nikoliv nepřetržitého. Délka nepřetržitého záznamu se podle nastaveného rozlišení pohybuje od 4 do 17 sekund.

Paměť fotoaparátu
    Fotoaparát má k dispozici celkem dva druhy pamětí. Zabudovaná interní vyrovnávací paměť (buffer) je schopna pojmout až 5 snímků, aniž by se muselo čekat na jejich úplné uložení do paměti výměnné. Fotograf má tak možnost pořizovat jednotlivé záběry poměrně rychle za sebou bez ohledu na momentální stav procesu ukládání dat do paměti. V přestávkách mezi záběry je vyrovnávací paměť rychle vyprazdňována ukládáním dat do druhé paměti, výměnné karty Compact Flash (CF) typ I.

    Maximální počet uchovaných záběrů pak závisí na tom, jakou kapacitu karty použijeme a jaký formát a rozměry snímků zvolíme. Na kartu s kapacitou 64MB je možno uložit v extrémním případě buďto pouze 60 snímků o rozměrech 1600x1200 bodů s malým stupněm komprese nebo naopak až 700 snímků o rozměrech 640x480 bodů s maximální nastavitelnou kompresí.

Zábleskové zařízení
    Pevně vestavěný blesk, který nelze vyklopit, má směrné číslo přibližně 9 (při citlivosti ISO 100). To znamená, že při plně otevřené cloně objektivu (2.7) v poloze transfokátoru "wide" je maximální dosah blesku 3.5 metru, zatímco v režimu "tele" při plně otevřené cloně (4.7) logicky klesne na 2 metry. Vzdálenost výbojky blesku od osy objektivu činí pouze 32mm, což poměrně nepříznivě zmenšuje paralaxu a zvyšuje tak pravděpodobnost vzniku nepříjemného efektu červených očí. K dispozici je samozřejmě režim několika rychlých předzáblesků pro zúžení zornic fotografovaných osob a tím alespoň mírného snížení možnosti vzniku jevu červených očí.

Možnosti propojení
    Pod odnímatelným víčkem na boční stěně fotoaparátu jsou ukryty pouze 2 zdířky. Jedna z nich je USB konektor (Non Storage Class) pro připojení fotoaparátu k počítači, zatímco druhá zdířka je výstupem videosignálu v normě PAL nebo NTSC a umožňuje tedy pořízené snímky zobrazovat na obrazovce TV přijímače, otáčet je "na výšku" nebo je rovnou nahrávat na pásku videorekordéru. Jestliže na fotoaparátu zapneme funkci automatického prohlížení pořízených záběrů (SlideShow) a spustíme záznam na videorekordéru, jsou jednotlivé snímky v intervalech 3 sekund postupně zobrazovány a nahrávány na videokazetu. Díky vysokému rozlišení CCD snímače kvalita obrázků schopnosti zobrazení TV obrazovky daleko přesahuje. Návrat na domovskou stránku