Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Minolta Dimage E-201

Standa Hlavinka

    Kompaktní fotoaparát Minolta Dimage E-201 je osazen CCD snímačem, který obsahuje 2.3 mil. obrazových buňek a jeho maximální rozlišení je 1792x1200. Rozměry přístroje jsou 114x65x45mm a bez baterie a karty váží 210g.


 Fotoaparát Minolta Dimage E-201


Napájení a spotřeba
    K napájení fotoaparátu je možno používat čtyři tužkové články (NiCd, NiMH, alkalické) nebo je možno použít externí síťový adaptér 6V. Údaje o datumu a veškerá další nastavení jsou udržována v paměti přístroje pomocí vestavěného zálohovacího kondenzátoru, který dokáže udržet nastavení přístroje po dobu přibližně 10 minut od okamžiku vyjmutí baterie. Odběr proudu z tužkových článků je za normálního provozu 360mA, takže NiMH články s kapacitou 1600mAh by měly teoreticky vydržet přibližně 4.5 hodiny. Po uplynutí 3 až 30 minut (lze nastavit) ale upadne fotoaparát do režimu spánku, ve kterém odebírá proud o velikosti přibližně 0.2mA. Aktivaci ze stavu spánku je možno provést stiskem některého tlačítka (tedy např. i spouště) a během necelých 3 sekund je fotoaparát opět připraven k expozici.

    Je-li aktivován barevný displej na zadní stěně fotoaparátu (např. při prohlížení pořízených záběrů), vzroste spotřeba na 610mA. Po úplném vypnutí fotoaparátu (zavření objektivu) pak teče do přístroje pouhých 0.003mA, což je tak malá hodnota, že je zbytečné vyjímat články z přístroje při jeho delším nepoužívání. Aktivace ze stavu úplného vypnutí pak trvá přibližně 3 sekundy.

CCD snímač
    Snímacím světlocitlivým prvkem přístroje je prokládaný CCD snímač s celkem 2.3 mil. obrazových buněk, z nichž využitelných je přesně 1792x1200 (poměr stran 3:2). Toto je současně maximální rozlišení použitého CCD snímače. Další možností je nastavení na 800x600, přičemž u obou rozměrů je možno vybrat mezi formátem TIFF (S-Fine) a třemi různými stupni komprese formátu JPEG. Na kartu s kapacitou 64MB lze tedy uložit od 9 snímků té nejvyšší kvality až po asi 1600 snímků kvality nejnižší.

Objektiv
    Objektiv má pevnou ohniskovou vzdálenost 8.2mm, v přepočtu na kinofilm tedy 38mm a jeho světelnost je 3. K dispozici je zdánlivě i digitální transfokátor se "zdvihem" 1.4x a 2x, tedy jakoby dvojnásobný digitální Zoom. Ve skutečnosti není výsledný obraz vytvářen obvyklou interpolací výřezu z obrazu, který byl vytvořen objektivem, ale pouze tímto výřezem! Použitím této digitální "transfokace" totiž klesne u tohoto fotoaparátu maximální dosažitelný rozměr snímku na 1280x856 při zvětšení 1.4x, event. na 896x600 při zvětšení 2x, jedná se tedy v této situaci pouze o použití výřezu ze snímku s původně většími rozměry. Při aktivaci tohoto digitálního výřezu je rozsvícen displej na zadní stěně fotoaparátu a je třeba jej používat jako hledáček, protože proces digitálního "zvětšování" pochopitelně není v průhledovém hledáčku vidět.

    Zaostřování provádí zaostřovací automatika, která se aktivuje lehkým namáčknutím spouště. Výsledné zaostření není pochopitelně v průhledovém hledáčku vidět, nejedná se o zrcadlovku. Objektiv je schopen v automatickém režimu zaostřit od vzdálenosti 0.6m, po přepnutí do režimu "Macro" pak od 30 do 60cm.

 Výřez čárového rastru o proměnném kroku v extrémním zvětšení

    Rozlišovací schopnost celého kompletu (objektiv, CCD snímač) je poměrně dobrá. Jak je z přiloženého výřezu čárového rastru v extrémním zvětšení vidět, ke slévání pixelů začíná docházet někde za hodnotou 20. Čárový rast je pro dodržení stejným podmínek fotografován ze vzdálenosti 1.4m a tloušťka čáry s číslem 20 je přesně 0.5mm.

Hledáček
    Fotoaparát má dva hledáčky. Prvním je průhledový hledáček (bez dioptrické korekce), kterým lze posoudit pouze kompozici záběru. U průhledového hledáčku se ovšem nelze vyhnout paralaxe, nejedná se totiž o zrcadlovku a hledáček se prostě "dívá" trochu jinam než objektiv.

    Druhým hledáčkem je barevný displej se 77000 body umístěný na zadní stěně fotoaparátu. Jedině v tomto hledáčku je pak možno posoudit vzhled budoucího snímku při zapnutém digitálním zvětšení. Barevný displej umožňuje zobrazit pořízený záběr nebo celkem 9 zmenšených záběrů najednou. Pořízený záběr je možné si na dispeji zvětšit až 3x, nelze jej však posouvat a porovnávat tak správnost zaostření v různých místech záběru. Po přepnutí do nastavovacího režimu umožňuje tento displej pomocí přehledného menu systému nastavovat veškeré parametry přístroje a ovládat různé operace. Ve většině případů je to jediný způsob nastavení některých parametrů, protože přístroj obsahuje pouze minimum ovládacích tlačítek.

Expozice
    Expoziční doba se pohybuje od 2s až po 1/500 sekundy, ale rozsah clonových čísel kromě světelnosti 3 není možno nijak zjistit. Citlivost lze nastavit na hodnoty ISO 85 nebo ISO 340. Zpoždění závěrky vzhledem ke stisku spouště je sice malé, nicméně znatelné. Expozici lze ovlivňovat až o +/-2EV v krocích po 1/2EV, jinak nelze do parametrů expozice nijak zasáhnout. Vyvážení bílé barvy probíhá buď automaticky nebo je možno vybrat jednu ze tří přednastavených hodnot (denní světlo, zářivka a žárovka).

    Fotoaparát je možno přepnout také do režimu sekvenčního snímání, ve kterém je schopen pořídit od 4 do 12 záběrů (záleží na nastaveném rozměru a kvalitě snímků) v rychlém sledu za sebou rychlostí 1 záběr za sekundu. V režimu sekvenčního snímání ovšem nelze použít formát TIFF (S-Fine), protože ukládání jediného záběru trvá přibližně 50 sekund. Jednotlivou expozici (nikoliv sekvenci snímků) lze také spustit samospouští s prodlevou 10 sekund nebo dálkovou spouští (není součástí dodávky).

Videokamera
    Po přepnutí do režimu "videokamera" je fotoaparát schopen nahrávat videozáznam ve formátu Quick Time Motion JPEG rychlostí 15 snímku za sekundu s rozlišením 320x240 a maximální délka souvislého videozáznamu je 60 sekund. Pořízený videozáznam je pak možno přímo ve fotoaparátu prohlížet. Na kartu s kapacitou 64MB se tak vejde přibližně 5 minut videozáznamu v blocích po 60 sekundách.

Paměť fotoaparátu
    Fotoaparát používá k uchování pořízených záběrů výměnnou kartu Compact Flash (typ I). Maximální počet uchovaných záběrů pak závisí pochopitelně na tom, jakou kapacitu karty použijeme a jaké rozměry, případně jakou kvalitu snímků zvolíme. Na kartu s kapacitou 64MB je možno uložit v extrémním případě buďto pouze 9 snímků o rozměrech 1792x1200 bodů formátu TIFF bez komprese (S-Fine) nebo naopak až 1600 snímků o rozměrech 800x600 bodů formátu JPEG s nejvyšším stupněm komprese.

Zábleskové zařízení
    Vestavěný blesk má směrné číslo 8.2 (přepočteno na citlivost ISO 100). To znamená, že při nastavení nižší citlivosti ISO 85 a plně otevřené cloně objektivu (3) je maximální dosah blesku 2.5 metru, zatímco při nastavení vyšší citlivosti ISO 340 a plně otevřené cloně objektivu (3) vzroste na 5 metrů. Vzdálenost výbojky blesku od osy objektivu činí přibližně 38mm, což poměrně nepříznivě zmenšuje paralaxu a zvyšuje tak pravděpodobnost vzniku efektu červených očí. K dispozici je režim předzáblesku (pouze jednoho) pro zúžení zornic fotografovaných osob a tím alespoň mírného snížení možnosti vzniku jevu červených očí.

Možnosti propojení
    Na boční a zadní stěně fotoaparátu jsou umístěny celkem 3 zdířky. Jedna slouží k připojení externího síťového napájecího adaptéru, druhá pak umožňuje přes USB rozhraní (Non Storage Class) propojit fotoaparát například s počítačem nebo s tiskárnou.

    Třetí zdířka je výstupem videosignálu v normě PAL nebo NTSC (lze nastavit) a umožňuje tedy pořízené snímky zobrazovat na obrazovce TV přijímače nebo je rovnou nahrávat na pásku videorekordéru. Jestliže na fotoaparátu zapneme funkci automatického prohlížení pořízených záběrů (SlideShow) a spustíme záznam na videorekordéru, jsou jednotlivé snímky v intervalu 3 až 60 sekund (lze nastavit) postupně zobrazovány a nahrávány na videokazetu. Díky vysokému rozlišení CCD snímače kvalita obrázků přesahuje schopnosti zobrazení TV obrazovky. Návrat na domovskou stránku