Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Olympus Camedia C-1 Zoom

Standa Hlavinka

    Neuplynuly ani dva měsíce od uvedení na trh fotoaparátu Olympus C-1 a již následuje jeho obdoba "C-1 Zoom" s objektivem s měnitelnou ohniskovou vzdáleností - trojnásobným transfokátorem (Zoom). Jinak se původnímu "C-1" podobá jako vejce vejci a i jeho rozměry 112x62x35mm jsou téměř shodné. Je osazen opět CCD snímačem, který obsahuje 1.3 mil. obrazových buňek a jehož maximální rozlišení je 1280x960. Fotoaparát bez baterie a karty váží 185g.
 Fotoaparát Olympus Camedia C-1 Zoom


Napájení a spotřeba
    K napájení fotoaparátu je možno používat dva tužkové články (NiCd, NiMH, alkalické) nebo lithiový bateriový blok CR-V3. Použít je možno samozřejmě i externí síťový adaptér. Údaje o datumu a některá další nastavení jsou udržována v paměti přístroje pomocí vestavěného velkokapacitního kondenzátoru, který dokáže udržet hodiny v chodu po dobu 30 minut od okamžiku vyjmutí baterie. Odběr proudu z tužkových článků je za normálního provozu 210mA, takže NiMH články s kapacitou 1600mAh by měly teoreticky vydržet necelých 8 hodin. Už po uplynutí 60 sekund ale upadne fotoaparát do režimu spánku, ve kterém odebírá proud o velikosti pouze 0.43mA. Aktivaci ze stavu spánku je možno provést stiskem libovolného tlačítka (tedy např. i spouště) a přibližně během dvou sekund je fotoaparát opět připraven k expozici.

    Je-li aktivován barevný displej na zadní stěně fotoaparátu (např. při prohlížení pořízených záběrů), vzroste spotřeba až na 820mA. Po úplném vypnutí fotoaparátu (zasunutí víčka) pak teče do přístroje pouhých 0.32mA, což je tak malá hodnota, že je zbytečné vyjímat články z přístroje při jeho delším nepoužívání. Navíc by stejně došlo k výpadku obvodů hodin reálného času. Aktivace ze stavu úplného vypnutí pak trvá něco málo přes 3 sekundy, protože zaparkovaný objektiv musí být nejprve vysunut do pracovní polohy.

CCD snímač
    Snímacím světlocitlivým prvkem přístroje je prokládaný CCD snímač s celkem 1.3 mil. obrazových buněk, přesněji 1280x960. Toto je současně maximální rozlišení použitého CCD snímače. Při nastaveném maximálním rozlišení je možno vybrat mezi dvěma různými stupni komprese formátu JPEG, zatímco třetí možností je nastavení rozlišení na 640x480 opět ve formátu JPEG. Na kartu s kapacitou 64MB lze tedy uložit od 68 snímků té nejvyšší kvality až po asi 650 snímků kvality nejnižší.

Objektiv
    Ohniskovou vzdálenost objektivu je možno měnit od 5 do 15mm, v přepočtu na kinofilm tedy od 38 do 114mm, jedná se tedy o trojnásobný optický transfokátor (Zoom). Jeho světelnost je 2.4 při poloze transfokátoru "Wide", zatímco v poloze "Tele" klesne na hodnotu 4.3, což je rozdíl přibližně jednoho a půl clonového čísla. K dispozici je i plynulý digitální transfokátor s maximálním "zdvihem" 2x, jedná se tedy o dvojnásobný digitální Zoom. Výsledný obraz při použití digitálního transfokátoru pochopitelně není vytvářen prodlužováním ohniskové vzdálenosti objektivu, ale interpolací výřezu z obrazu, který byl vytvořen objektivem. Je tedy třeba počítat s určitým zhoršením kvality výsledného snímku. Při aktivaci digitálního transfokátoru je automaticky rozsvícen barevný displej na zadní stěně fotoaparátu a je třeba jej používat jako hledáček, protože proces "digitálního zoomování" pochopitelně není v průhledovém hledáčku vidět.

 Poloha optického transfokátoru - Wide (38 mm)  Poloha optického transfokátoru - Tele (114 mm)

    Zaostřování provádí zaostřovací automatika, která se aktivuje lehkým namáčknutím spouště. Výsledné zaostření není pochopitelně v průhledovém hledáčku vidět, nejedná se o zrcadlovku. Objektiv je schopen v automatickém režimu zaostřit od vzdálenosti 0.5m, po přepnutí do režimu "Macro" pak od 20 do 50cm. Při nedostatečném osvětlení nebo dokonce ve tmě je však automatika v koncích, protože přístroj nedisponuje možností červeného či infračerveného "přisvícení" a následného zaostření. Díky velké světelnosti objektivu ale stačí v malé místnosti i světlo jediné svíčky.

 Konektory fotoaparátu Olympus Camedia C-1 Zoom

    Rozlišovací schopnost celého kompletu (objektiv, CCD snímač) je na takto laciný přístroj velice slušná. Jak je z přiloženého výřezu čárového rastru v extrémním zvětšení vidět, ke slévání pixelů začíná docházet někde u hodnoty 25. Pro zachování stejných podmínek byl objektiv nastaven na úhel záběru 40° (přibližně ekvivalent ohniskové vzdálenosti 50mm) a čárový rast fotografován ze vzdálenosti 1.9m. Tloušťka čáry s číslem 20 je přesně 0.5mm.

 Výřez čárového rastru o proměnném kroku v extrémním zvětšení

Hledáček
    Fotoaparát má dva hledáčky. Prvním je průhledový hledáček (bez dioptrické korekce), kterým lze posoudit pouze kompozici záběru. U průhledového hledáčku se ovšem nelze vyhnout paralaxe, nejedná se totiž o zrcadlovku a hledáček se prostě "dívá" trochu jinam než objektiv, i když vzdálenost osy hledáčku od osy objektivu je v tomto případě pouhých 24mm, takže výsledná paralaxa je při běžných záběrech zanedbatelná. Druhým hledáčkem je barevný displej se 118000 body, umístěný na zadní stěně fotoaparátu. Jedině v tomto hledáčku je pak možno posoudit úhel záběru při zapnuté digitální transfokaci.

    Barevný displej umožňuje zobrazit pořízený záběr nebo celkem 4 či 9 zmenšených záběrů najednou. Pořízený záběr je možné si na dispeji zvětšit 2x, dokonce jej i na displeji posouvat a porovnat tak např. správnost zaostření v různých místech záběru. Po přepnutí do nastavovacího režimu umožňuje tento displej pomocí přehledného menu systému nastavovat veškeré parametry přístroje a ovládat různé operace. Ve většině případů je to jediný způsob nastavení některých parametrů, protože přístroj obsahuje pouze minimum ovládacích tlačítek.

 Fotoaparát Olympus Camedia C-1 Zoom

Expozice
    Fotoaparát má k dispozici clonová čísla od 2.4 do 9 a expoziční doba se pohybuje od 1/2 až po 1/1000 sekundy. Citlivost není možno ovlivnit a výrobce uvádí, že se citlivost nastavuje automaticky. V jakém rozsahu nastavení citlivosti funguje se však nepodařilo zjistit. Zpoždění závěrky vzhledem ke stisku spouště je sice krátké, ale přece jen znatelné. Expozici lze ovlivňovat až o +/-2EV v krocích po 1/2EV, jinak nelze do parametrů expozice nijak jinak zasáhnout. Parametry expozice měří přístroj TTL systémem integrálně (ESP) z celé plochy záběru. Vyvážení bílé barvy probíhá buď automaticky nebo je možno vybrat jednu ze čtyř přednastavených hodnot (sluneční osvětlení, zatažená obloha, zářivka a žárovka).

    Fotoaparát je možno přepnout také do režimu sekvenčního snímání, ve kterém je schopen pořídit 4 záběry v rychlém sledu za sebou rychlostí 2 záběry za sekundu. Jednotlivou expozici (nikoliv sekvenci snímků) lze také spustit samospouští s prodlevou 12 sekund.

Paměť fotoaparátu
    Fotoaparát používá k uchování pořízených záběrů ve formátu JPEG výměnnou kartu Smart Media (SM). Maximální počet uchovaných záběrů pak závisí pochopitelně na tom, jakou kapacitu karty použijeme a jaké rozměry, případně jakou kompresi snímků zvolíme. Na kartu s kapacitou 64MB je možno uložit v extrémním případě buďto pouze 68 snímků o rozměrech 1280x960 bodů s malou kompresí nebo naopak až 650 snímků o rozměrech 640x480 bodů s vyšším stupněm komprese.

    Snímky pořízené s maximálním rozlišením a s nastavenou nejmenší kompresí mají velmi dobrou kvalitu a velikost pořízeného souboru dat se pohybuje těsně nad hodnotou 800kB na jeden záběr. Na následující fotografii je možno posoudit kvalitu zobrazení jak na zmenšeném snímku, tak po kliknutí i na jeho originálu.

 Zmenšenina fotografie (klikněte si pro originál bez úprav)


Zábleskové zařízení
    Výklopný blesk má směrné číslo 4.5 (při citlivosti ISO 100). Vzhledem k automatickému nastavení citlivosti (ISO 100 až 400) to znamená, že při plně otevřené cloně objektivu (2.4) je maximální dosah blesku 3.5 metru. Vzdálenost výbojky blesku od osy objektivu činí 43mm, což oproti "C-1" poměrně příznivě zvětšuje paralaxu a snižuje tak pravděpodobnost vzniku efektu červených očí. K dispozici je režim rychlých předzáblesků pro zúžení zornic fotografovaných osob a tím i dalšího snížení možnosti vzniku jevu červených očí. Drobnou mrzutostí je fakt, že výklopný blesk je automaticky vyklopen do pracovní polohy vždy při každém zapnutí fotoaparátu, a to i v případě, že v menu přístroje blesk vypneme a k záblesku tedy prokazatelně nedojde.

Možnosti propojení
    Pod odklopným víčkem na boční stěně fotoaparátu jsou ukryty celkem 3 zdířky. Jedna slouží k připojení externího síťového napájecího adaptéru, druhá pak umožňuje přes USB rozhraní (Storage Class) propojit fotoaparát například s počítačem nebo s tiskárnou.

    Třetí zdířka je výstupem videosignálu v normě PAL a umožňuje tedy pořízené snímky zobrazovat na obrazovce TV přijímače nebo je rovnou nahrávat na pásku videorekordéru. Jestliže na fotoaparátu zapneme funkci automatického prohlížení pořízených záběrů (SlideShow) a spustíme záznam na videorekordéru, jsou jednotlivé snímky v intervalu 3 sekund postupně zobrazovány a nahrávány na videokazetu. Díky vysokému rozlišení CCD snímače kvalita obrázků přesahuje schopnosti zobrazení TV obrazovky. Návrat na domovskou stránku