Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Olympus Camedia C-2

Standa Hlavinka

    Po uvedení digitalizované verze oblíbeného kinofilmového přístroje "mju" na trh v podobě maličkého digitálního kompaktu C-1 nabízí nyní Olympus ještě vylepšenou verzi s názvem C-2. Rozměry 110x62x35mm jsou navlas stejné jako u jeho předchůdce C-1. Je osazen CCD snímačem, který obsahuje 2.14 mil. obrazových buňek a jehož maximální rozlišení je 1600x1208. Fotoaparát bez baterie a karty váží pouhých 165g.


 Fotoaparát Olympus Camedia C-2


Napájení a spotřeba
    K napájení fotoaparátu je možno používat dva tužkové články (NiCd, NiMH, alkalické) nebo lithiový bateriový blok CR-V3. Použít je možno samozřejmě i externí síťový adaptér. Údaje o datumu a veškerá další nastavení jsou udržována v paměti přístroje pomocí vestavěné zálohovací baterie, která dokáže udržet nastavení přístroje po dobu několika hodin od okamžiku vyjmutí baterie. Odběr proudu z tužkových článků je za normálního provozu 550mA, takže NiMH články s kapacitou 1600mAh by měly teoreticky vydržet necelé 3 hodiny. Už po uplynutí 15 sekund ale přejde fotoaparát do úsporného režimu, ve kterém odebírá proud o velikosti 5.3mA*. Za dalších 45 sekund upadne fotoaparát do režimu spánku, ve kterém odebírá kolísavý proud o průměrné velikosti přibližně 0.4mA. Aktivaci ze stavu spánku je možno provést stiskem libovolného tlačítka (tedy např. i spouště) a během necelých 2 sekund je fotoaparát opět připraven k expozici.

    Je-li aktivován barevný displej na zadní stěně fotoaparátu (např. při prohlížení pořízených záběrů), vzroste spotřeba až na 950mA. Po úplném vypnutí fotoaparátu (zasunutí víčka) pak teče do přístroje pouhých 0.1mA, což je tak malá hodnota, že je zbytečné vyjímat články z přístroje při jeho delším nepoužívání. Navíc by stejně po několika hodinách došlo k výpadku obvodů hodin reálného času. Aktivace ze stavu úplného vypnutí pak trvá necelé 2 sekundy.

CCD snímač
    Snímacím světlocitlivým prvkem přístroje je prokládaný CCD snímač s celkem 2.14 mil. obrazových buněk, z nichž využitelných je přibližně 1.96 mil., přesněji 1600x1208. Toto je současně maximální rozlišení použitého CCD snímače. Při nastaveném maximálním rozlišení je možno vybrat mezi dvěma různými stupni komprese formátu JPEG, zatímco další možností je nastavení rozlišení na 1024x768 nebo 640x480 opět ve formátu JPEG. Na kartu s kapacitou 64MB lze tedy uložit od 46 snímků té nejvyšší kvality až po asi 360 snímků kvality nejnižší.

Objektiv
    Objektiv má pevnou ohniskovou vzdálenost 5.5mm, v přepočtu na kinofilm tedy 36mm a jeho světelnost je 2.8. K dispozici je i digitální transfokátor se "zdvihem" 1.6x, 2x a 2.5x nebo při nastaveném rozměru snímku 640x480 pak 3.2x, 4x a 5x, jedná se tedy až o pětinásobný digitální Zoom. Výsledný obraz při použití digitálního transfokátoru pochopitelně není vytvářen prodlužováním ohniskové vzdálenosti objektivu, ale interpolací výřezu z obrazu, který byl vytvořen objektivem. Je tedy třeba počítat s určitým zhoršením kvality výsledného snímku. Při aktivaci digitálního transfokátoru je automaticky rozsvícen barevný displej na zadní stěně fotoaparátu a je třeba jej používat jako hledáček, protože proces "digitálního zoomování" pochopitelně není v průhledovém hledáčku vidět.

 Extrémní výřez záběru bez použití digitálního transfokátoru  Extrémní výřez záběru s použitím digitálního transfokátoru 2.5x

    Zaostřování provádí zaostřovací automatika, která se aktivuje lehkým namáčknutím spouště. Výsledné zaostření není pochopitelně v průhledovém hledáčku vidět, nejedná se o zrcadlovku. Objektiv je schopen v automatickém režimu zaostřit od vzdálenosti 0.5m, po přepnutí do režimu "Macro" pak od 10 do 50cm. Při nedostatečném osvětlení nebo dokonce ve tmě je však automatika v koncích, protože přístroj nedisponuje možností červeného či infračerveného "přisvícení" a následného zaostření. Díky velké světelnosti objektivu ale stačí skutečně velmi slabé osvětlení. Užitečnou možností je pak nastavení roviny ostrosti na nekonečno, nad kterou zejména lovec záběrů nočních scenérií vyloženě zajásá.

    Rozlišovací schopnost celého kompletu (objektiv, CCD snímač) je na takto laciný přístroj výborná. Jak je z přiloženého výřezu čárového rastru v extrémním zvětšení vidět, ke slévání pixelů začíná docházet někde kolem hodnoty 20. Čárový rast je pro dodržení stejným podmínek fotografován ze vzdálenosti 1.4m a tloušťka čáry s číslem 20 je přesně 0.5mm.

 Výřez čárového rastru o proměnném kroku v extrémním zvětšení


Hledáček
    Fotoaparát má dva hledáčky. Prvním je průhledový hledáček (bez dioptrické korekce), kterým lze posoudit pouze kompozici záběru. U průhledového hledáčku se ovšem nelze vyhnout paralaxe, nejedná se totiž o zrcadlovku a hledáček se prostě "dívá" trochu jinam než objektiv, i když vzdálenost osy hledáčku od osy objektivu je v tomto případě pouhých 19mm, takže výsledná paralaxa je při běžných záběrech zanedbatelná.

    Druhým hledáčkem je barevný displej se 114000 body, umístěný na zadní stěně fotoaparátu. Jedině v tomto hledáčku je pak možno posoudit úhel záběru při zapnuté digitální transfokaci. Barevný displej umožňuje zobrazit pořízený záběr nebo celkem 4, 9 či 16 zmenšených záběrů najednou. Pořízený záběr je možné si na dispeji zvětšit 1.5x, 2x, 2.5x nebo 3x, posouvat jej a porovnat tak např. správnost zaostření v různých místech záběru.

    Po přepnutí do nastavovacího režimu umožňuje tento displej pomocí přehledného menu systému nastavovat veškeré parametry přístroje a ovládat různé operace. Ve většině případů je to jediný způsob nastavení některých parametrů, protože přístroj obsahuje pouze minimum ovládacích tlačítek.

    Vynikající možností je pak schopnost uchovat kompletní nastavení všech parametrů přístroje i po vypnutí fotoaparátu nebo naopak přepnout přístroj na automatické nastavování (reset) továrních parametrů po každém zapnutí.

Expozice
    Fotoaparát má k dispozici clonová čísla od 2.8 do 9.1 a expoziční doba se pohybuje od 2 až po 1/800 sekundy. Citlivost nastavuje fotoaparát automaticky na hodnoty ISO 100 až 400. Zpoždění závěrky vzhledem ke stisku spouště je velmi krátké, téměř neznatelné. Expozici lze ovlivňovat až o +/-2EV v krocích po 1/2EV, jinak nelze do parametrů expozice nijak jinak zasáhnout. Parametry expozice může přístroj měřit buďto TTL systémem integrálně (ESP) z celé plochy záběru nebo bodově ze středu záběru. Vyvážení bílé barvy probíhá buď automaticky nebo je možno vybrat jednu ze čtyř přednastavených hodnot (sluneční osvětlení, zatažená obloha, zářivka a žárovka).

    Fotoaparát je možno přepnout také do režimu sekvenčního snímání, ve kterém je schopen pořídit od 3 do 25 záběrů (záleží na nastaveném rozměru a kvalitě snímků) v rychlém sledu za sebou rychlostí 1.2 záběry za sekundu. Jednotlivou expozici (nikoliv sekvenci snímků) lze také spustit samospouští s prodlevou 12 sekund.

    V menu přístroje je možno zvolit i režim černobílého snímání nebo také režim s posunutím barevného podání snímku do teplého hnědého nádechu (sepia).

    Zajímavou hříčkou je možnost pořídit dva snímky do jednoho. Nejedná se ale o klasickou dvojexpozici, ale o exponování prvního záběru do levé poloviny snímku a druhého následně do pravé poloviny výsledného snímku.

Videokamera
    Po přepnutí do režimu "videokamera" je fotoaparát schopen nahrávat videozáznam ve formátu Quick Time Motion JPEG rychlostí 15 snímku za sekundu s rozlišením 320x240 nebo 160x120. Maximální délka souvislého videozáznamu je pak podle nastaveného rozlišení 15 sekund (320x240) nebo 62 sekund (160x120). Pořízený videozáznam je pak možno přímo ve fotoaparátu prohlížet. Na kartu s kapacitou 64MB se tak vejdou (podle nastaveného rozlišení) přibližně 4 nebo až 15 minut videozáznamu.

 Fotoaparát Olympus Camedia C-2


Paměť fotoaparátu
    Fotoaparát používá k uchování pořízených záběrů ve formátu JPEG výměnnou kartu Smart Media (SM). Maximální počet uchovaných záběrů pak závisí pochopitelně na tom, jakou kapacitu karty použijeme a jaké rozměry, případně jakou kompresi snímků zvolíme. Na kartu s kapacitou 64MB je možno uložit v extrémním případě buďto pouze 46 snímků o rozměrech 1600x1208 bodů s malou kompresí nebo naopak až 360 snímků o rozměrech 640x480 bodů s vyšším stupněm komprese.

    Snímky pořízené s maximálním rozlišením a s nastavenou nejmenší kompresí mají velmi dobrou kvalitu a velikost pořízeného souboru dat se pohybuje těsně nad hodnotou 1.2MB na jeden záběr. Na následující fotografii je možno posoudit kvalitu zobrazení jak na zmenšeném snímku, tak po kliknutí i na jeho originálu.

 Zmenšenina fotografie (klikněte si pro originál bez úprav)


Senzitometrická charakteristika
    Skvělou možností ve srovnání s klasickými fotoaparáty je možnost nastavení senzitometrické charakteristiky CCD snímače (jejího sklonu) a tím ovlivnění způsobu převodu jasů na elektrický náboj. Tento parametr se nazývá gradace a u fotochemických materiálů byl dán vlastnostmi emulze a nezbylo tedy, než měnit film ve fotoaparátu. Strmější gradace znamená vyšší kontrast a naopak. Přístroj má k dispozici 3 různé hodnoty kontrastu. Je tedy možné nastavit měkkou gradaci (nižší kontrast) např. při portrétování a vzápětí bez problémů přepnout na gradaci normální nebo tvrdou pro fotografování jiného tématu. Kupodivu jak český, tak i anglický manuál o této výborné funkci skromně mlčí.

Zábleskové zařízení
    Vestavěný blesk má směrné číslo 5 (při citlivosti ISO 100). Vzhledem k automatickému nastavení citlivosti (ISO 100 až 400) to znamená, že při plně otevřené cloně objektivu (2.8) je maximální dosah blesku 3.5 metru. Vzdálenost výbojky blesku od osy objektivu činí sotva 30mm, což poměrně nepříznivě zmenšuje paralaxu a zvyšuje tak pravděpodobnost vzniku efektu červených očí. K dispozici je režim rychlých předzáblesků pro zúžení zornic fotografovaných osob a tím alespoň mírného snížení možnosti vzniku jevu červených očí. Okamžik odpálení záblesku je možno synchronizovat s přední stranou závěrky.

Možnosti propojení
    Pod odklopným víčkem na boční stěně fotoaparátu jsou ukryty 2 zdířky. Jedna slouží k připojení externího síťového napájecího adaptéru, druhá pak umožňuje přes USB rozhraní (Storage Class) propojit fotoaparát například s počítačem nebo s tiskárnou. Video výstup fotoaparát nemá. Návrat na domovskou stránku