Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 
Hledaný text:
    


  Aretace expozice Při fotografování v obtížnějších světelných podmínkách není určení správné ...
  Aretace zaostření Zaostřovací automatika fotoaparátu se může v některých situacích ukázat ...
  Barevná hloubka Zabarvení každého jednotlivého bodu obrazu včetně jeho jasu může nabývat ...
  Barevná teplota Ne vždycky máme možnost fotografovat za plného slunečního světla. Často je ...
  Best Shot Selection (BSS) Poměrně zajímavou funkcí, i když o její užitečnosti by se jistě daly vést dlouhé ...
  Bracketing V komplikovaných světelných podmínkách, kdy ani TTL měření nedává ...
  CCD Při výrobě světlocitlivých snímačů digitálních fotoaparátů se používají dvě různé ...
  Citlivost Citlivost je míra schopnosti světlocitlivého materiálu či snímače zachytit obraz ...
  Clona Clona objektivu je mechanické zařízení, které svým uzavíráním reguluje množství ...
  Clonové číslo Nastavení jednotlivých hodnot clony objektivu je záměrně voleno v řadě ...
  CMOS Při výrobě světlocitlivých snímačů digitálních fotoaparátů se používají dvě různé ...
  Compact Flash (CF) karta Ve většině digitálních fotoaparátů se kromě interní pevné paměti používají k ...
  Červené oči Příčina vzniku červených očí na snímcích pořízených s bleskem spočívá v ...
  DPOF Tvrzení, že k digitálnímu fotoaparátu je nezbytné pořídit počítač, je pověrou ...
  Digitální blesk Digitální blesk je zajímavá technologie, která umožňuje digitálnímu fotoaparátu ...
  Digitální Zoom Každý, kdo má v úmyslu si pořídit digitální fotoaparát, klade důraz na ...
  Expozice Expozice je proces osvětlení světlocitlivého materiálu či snímače obrazem z ...
  Expoziční doba Expoziční doba je čas, po který dopadá na světlocitlivý materiál či snímač obraz ...
  Expoziční pružnost Expoziční pružnost světlocitlivého materiálu nebo snímače je míra schopnosti ...
  Formát obrázku Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou ...
  Histogram Histogram je graf závislosti množství bodů digitálního obrazu na jejich jasu ...
  Hloubka ostrosti Objektiv zobrazuje ostře pouze ty předměty, které leží právě v jeho rovině ostrosti ...
  Interpolace Ve snaze o zvětšení rozměrů digitálního snímku se používají speciální algoritmy ...
  Kapacita baterie Kapacita baterie udává množství elektrického náboje, které je schopna baterie ...
  Komprimační algoritmy Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou ...
  Kontrast Čím větší množství světla dopadne na světlocitlivý snímač, tím větší účinek v něm ...
  Mapování pixelů Poruchy v molekulární struktuře polovodičových materiálů způsobují výpadky ...
  Noise Reduction Při extrémně malém osvětlení je velikost vytvořeného náboje světlocitlivého ...
  Odběr proudu Maximální doba provozu fotoaparátu na jedno nabití baterie závisí kromě její ...
  Ohnisková vzdálenost Ohniskovou vzdáleností se rozumí pomyslná vzdálenost za objektivem, ve které ...
  Paralaxa Paralaxou se ve fotografické praxi rozumí úhel mezi osou objektivu a osou ...
  Pixel mapping Poruchy v molekulární struktuře polovodičových materiálů způsobují výpadky ...
  Plná díra Plná díra je slangový výraz pro maximálně odcloněný objektiv, tedy s clonovým ...
  Potlačení šumu Při extrémně malém osvětlení je velikost vytvořeného náboje světlocitlivého ...
  Redukce šumu Při extrémně malém osvětlení je velikost vytvořeného náboje světlocitlivého ...
  Rozlišovací schopnost Vlivem rozptylu světla ve skle čoček objektivu a nedokonalosti jejich tvaru ...
  Rozměr digitálního snímku Na rozdíl od klasické fotografie se neudává rozměr digitálního snímku v ...
  Senzitometrická charakteristika Světlocitlivý materiál nebo snímač reaguje na dopadající světlo zčernáním nebo ...
  Sharpness Na možnost přiostření obrysů objektů na digitálním obrázku přímo ve fotoaparátu ...
  Smart Media (SM) karta Ve většině digitálních fotoaparátů se kromě interní pevné paměti používají k ...
  Směrné číslo blesku Přestože mnoho výrobců fotoaparátů uvádí u parametrů zábleskového zařízení ...
  Světelnost objektivu Světelnost objektivu je číslo, vypočtené jako poměr jeho ohniskové vzdálenosti ...
  Storage Class Digitální fotoaparáty využívají k propojení s počítačem nejčastěji poměrně rychlé ...
  Synchronizace blesku Externí zábleskové zařízení je třeba odpálit v okamžiku expozice, tedy ve chvíli ...
  Transfokátor (Zoom) Objektiv, jehož ohnisková vzdálenost není pevná, ale je možno ji v určitém ...
  TTL Jedná se o zkratku anglických slov Through The Lens, jejichž doslovný překlad ...
  Vinětace Obecným problémem vykreslení obrazu objektivem je zachování nezměněné ...
  Vyvážení bílé Ne vždycky máme možnost fotografovat za plného slunečního světla. Často je ...
  xD Picture Card Ve většině digitálních fotoaparátů se kromě interní pevné paměti používají k ...
  Záblesková automatika Osvětlíme-li fotografovanou scénu externím bleskem, musí být tento blesk ...
  Zoom (Transfokátor) Objektiv, jehož ohnisková vzdálenost není pevná, ale je možno ji v určitém ...


  Databáze je průběžně doplňována.

 Návrat na domovskou stránku